Pers

woensdag 11 januari 2017 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uitte het voltallige parlement haar bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.
vrijdag 06 januari 2017 - Jos De Meyer
Hoewel het systeem sinds 1 september 2013 afgeschaft is, betaalde het Vlaamse onderwijs vorig schooljaar nog 597.479 euro loon aan personeelsleden met “ambtsontheffing in het belang van de dienst”.
zaterdag 24 december 2016 - Katrien Schryvers
Volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid die vandaag bekend werden gemaakt blijkt dat de ligdagprijs voor het verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 55 euro kost. Dat maakt dat de maandkost 450 euro hoger ligt dan het gemiddeld pensioen. SP.A haalt deze cijfers aan om te pleiten voor een maximumfactuur. Katrien Schryvers: “Een maximumfactuur is niet zaligmakend. Deze remedie dreigt meer onrechtvaardigheid te creëren dan rechtvaardigheid. Bovendien klinkt dit als een nieuw ‘gratisverhaal’. We moeten instrumenten ontwikkelen om de betaalbaarheid van een verblijf in onze woonzorgcentra meer af te stemmen op de financiële draagkracht van onze senioren.”
maandag 19 december 2016 - Sabine de Bethune
Personen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ondanks hun voorbeeldrol slagen de Vlaamse en federale overheid er niet in de zichzelf opgelegde streefcijfers te behalen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Daarom heeft Sabine de Bethune, met steun van de CD&V Werkgroep Handicap en Samenleven, onder leiding van Stefan Puttemans en Bart Dusart, en samen met de collega’s Brigitte Grouwels en Ward Kennes, zowel in de Senaat als in het Vlaams parlement initiatief genomen.
maandag 19 december 2016 - Karin Brouwers
Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer administratief ontlasten, minder procedures opleggen en het aantal regels beperken. Dat vertaalt zich in het feit dat alle uitbaters, van een groot hotel tot en met particulieren die sporadisch een kamer aanbieden, moeten voldoen aan dezelfde eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit vanuit het standpunt van de consument. Uitbaters moeten het behalen van acht basisnormen kunnen aantonen, o.a. inzake brandveiligheid.
vrijdag 16 december 2016 - Cindy Franssen
De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag ingestemd met het opstellen van een informatierapport over de eliminatie en de preventie van hormoonverstorende stoffen. “Met dit informatierapport willen we de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten adviseren over noodzakelijke beleidsmaatregelen om hormoonverstorende stoffen terug te dringen”, zegt initiatiefnemer senator Cindy Franssen (CD&V).
woensdag 14 december 2016 - Lode Ceyssens, Jef Van den Bergh
Binnen de hervorming van de rijopleiding, is de wachttijd voor wie zijn voorlopig rijbewijs laat verlopen een knelpunt. De Vlaamse minister van mobiliteit gaat hierover met zijn federale evenknie in de clinch. Lode Ceyssens en Jef Van den Bergh: “Met dat geruzie verliezen we gewoon tijd, en helpen we beginnende chauffeurs niet vooruit. We gaan zelf doen wat de Raad van State adviseert. CD&V heeft een federaal wetsvoorstel klaar. Aangezien iedereen op dezelfde lijn zit, zou de snelle goedkeuring daarvan geen probleem mogen vormen.”
woensdag 14 december 2016 - An Christiaens
De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-6,5%). Ook het aantal dodelijke verkeersongevallen is afgenomen. Vorig jaar vielen er in de eerste 9 maanden van het jaar 73 ongevallen te betreuren, nu zijn dat er 11 minder. Om de positieve tendens te bestendigen vraagt Vlaams Parlementslid An Christiaens bijkomende aandacht voor de motorrijder op de weg en in het beleid. Volgend jaar lanceert Vlaanderen alvast een verkeerscampagne die aandacht vraagt van autobestuurders voor motorrijders op de weg.
donderdag 08 december 2016 - Karin Brouwers
Radio is een flexibel medium, dat zichzelf sinds zijn ontstaan steeds opnieuw heeft uitgevonden. Maar het medialandschap evolueert snel. Daarom wil CD&V radio als laagdrempelige drager van cultuur en informatie toekomstgericht verankeren. Mede onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers keurde de commissie media van het Vlaams parlement daartoe kamerbreed een nieuw radiodecreet goed: “Een versnelde digitalisering van de landelijke radiostations, en een versterking van de positie van de lokale radio staan centraal”. De essentiële bouwstenen voor het toekomstige radiolandschap zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwalitatieve diversiteit.
maandag 05 december 2016 - Katrien Schryvers
Bijna een vijfde van de jongeren die vorig jaar in een gemeenschapsinstelling verbleven, kreeg te maken met isolatie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ontving van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Pagina's

CSV