Pers

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de modernisering van ons secundair onderwijs. CD&V hield daarbij steeds het doel voor ogen. De nieuwe onderwijsstructuur zou de ontwikkeling van elk talent gelijkwaardig waarderen, de ongekwalificeerde uitstroom aanpakken door verregaand te focussen op het talent en de interesses van leerlingen, en de aansluiting met de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs versterken.
donderdag 12 januari 2017 - Koen Van den Heuvel
De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”
woensdag 11 januari 2017 - Jos De Meyer
In de periode 2006-2015 is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring gestegen met niet minder dan 80%, bleek uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
woensdag 11 januari 2017 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uitte het voltallige parlement haar bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.
vrijdag 06 januari 2017 - Jos De Meyer
Hoewel het systeem sinds 1 september 2013 afgeschaft is, betaalde het Vlaamse onderwijs vorig schooljaar nog 597.479 euro loon aan personeelsleden met “ambtsontheffing in het belang van de dienst”.
zaterdag 24 december 2016 - Katrien Schryvers
Volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid die vandaag bekend werden gemaakt blijkt dat de ligdagprijs voor het verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 55 euro kost. Dat maakt dat de maandkost 450 euro hoger ligt dan het gemiddeld pensioen. SP.A haalt deze cijfers aan om te pleiten voor een maximumfactuur. Katrien Schryvers: “Een maximumfactuur is niet zaligmakend. Deze remedie dreigt meer onrechtvaardigheid te creëren dan rechtvaardigheid. Bovendien klinkt dit als een nieuw ‘gratisverhaal’. We moeten instrumenten ontwikkelen om de betaalbaarheid van een verblijf in onze woonzorgcentra meer af te stemmen op de financiële draagkracht van onze senioren.”
maandag 19 december 2016 - Karin Brouwers
Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer administratief ontlasten, minder procedures opleggen en het aantal regels beperken. Dat vertaalt zich in het feit dat alle uitbaters, van een groot hotel tot en met particulieren die sporadisch een kamer aanbieden, moeten voldoen aan dezelfde eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit vanuit het standpunt van de consument. Uitbaters moeten het behalen van acht basisnormen kunnen aantonen, o.a. inzake brandveiligheid.
maandag 19 december 2016 - Sabine de Bethune
Personen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ondanks hun voorbeeldrol slagen de Vlaamse en federale overheid er niet in de zichzelf opgelegde streefcijfers te behalen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Daarom heeft Sabine de Bethune, met steun van de CD&V Werkgroep Handicap en Samenleven, onder leiding van Stefan Puttemans en Bart Dusart, en samen met de collega’s Brigitte Grouwels en Ward Kennes, zowel in de Senaat als in het Vlaams parlement initiatief genomen.
vrijdag 16 december 2016 - Cindy Franssen
De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag ingestemd met het opstellen van een informatierapport over de eliminatie en de preventie van hormoonverstorende stoffen. “Met dit informatierapport willen we de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten adviseren over noodzakelijke beleidsmaatregelen om hormoonverstorende stoffen terug te dringen”, zegt initiatiefnemer senator Cindy Franssen (CD&V).
woensdag 14 december 2016 - An Christiaens
De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-6,5%). Ook het aantal dodelijke verkeersongevallen is afgenomen. Vorig jaar vielen er in de eerste 9 maanden van het jaar 73 ongevallen te betreuren, nu zijn dat er 11 minder. Om de positieve tendens te bestendigen vraagt Vlaams Parlementslid An Christiaens bijkomende aandacht voor de motorrijder op de weg en in het beleid. Volgend jaar lanceert Vlaanderen alvast een verkeerscampagne die aandacht vraagt van autobestuurders voor motorrijders op de weg.

Pagina's

CSV