Pers

woensdag 23 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of zelfs enkel digitaal analfabeet zijn, zijn een vogel voor de kat op de moderne arbeidsmarkt. Met de Skills Guarantee wil Europa die mensen de kans geven hun vaardigheden bij te spijkeren. Een uitstekende zaak, want er gaat te veel talent verloren. Tegelijk mogen we niet enkel aan symptoombestrijding doen. De oorzaak is in de meeste gevallen namelijk vroegtijdig schoolverlaten. Een vlottere wisselwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan daar een deel van de oplossing zijn.”
woensdag 23 november 2016 - Robrecht Bothuyne
Klimaat is terecht een hot topic. Enige tijd terug stelde het Vlaams Parlement zich tot doel een omvattend akkoord te sluiten over de manier waarop Vlaanderen zijn deel kan doen om de opwarming van onze planeet te stoppen. CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en Groen vonden vandaag een ambitieus akkoord over de strategie, waarmee het Vlaams klimaatbeleid wordt versterkt met het oog op de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De langverwachte resolutie vat alle klimaatuitdagingen in concrete doelstellingen, ook diegene waarover tot nog toe vaak onenigheid leek te bestaan. Vlaanderen maakt hiermee een resolute omslag, maar niet zonder oog te hebben voor het noodzakelijke draagvlak. Klimaat is immers een zaak van en voor iedereen.
woensdag 23 november 2016 - Karin Brouwers, Koen Van den Heuvel
Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds. De meerderheidspartijen keuren vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een regeling in die zin goed.
dinsdag 22 november 2016 - Karin Brouwers
Het Brussels Gewest plant een beperking van het aantal rijstroken op de E40 vanuit Leuven van zes naar vier. Morgen ondervraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers de minister van mobiliteit over dit dossier in het Vlaams Parlement: “Als deze ingreep zonder overleg wordt doorgevoerd, maken we ons best op voor meer verkeerschaos en langere files. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”
dinsdag 22 november 2016 - Ivo Belet
“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een opgedreven coördinatie van onze defensie-inspanningen. De EU-28 geven elk jaar 195 miljard euro uit aan defensie. Als we die uitgaven beter op elkaar afstemmen, kunnen we tot 26 miljard euro besparen en dus verstandiger inzetten.” Dat zegt Europarlementslid Ivo Belet (lid van de parlementscommissie veiligheid) in een reactie op een rapport over het Europees veiligheidsbeleid dat het Europees Parlement vandaag (dinsdag) goedkeurt.
dinsdag 22 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
Vanaf 2018 moeten belastingautoriteiten automatisch toegang hebben tot antiwitwasinlichtingen in alle EU-lidstaten. Dit voorstel van de Europese Commissie werd vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het dossier voor de EVP-Fractie, is tevreden met het resultaat: “Deze wetswijziging geeft de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen belastingontduiking. De belastingautoriteiten in élke lidstaat moeten voortaan automatisch toegang krijgen tot de relevante informatie die in het bezit is van de antwitwasautoriteiten."
zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, An Christiaens, Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”
zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, An Christiaens, Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”
maandag 14 november 2016 - Caroline Bastiaens, Dirk de Kort
Sinds zijn aanstelling tien maanden geleden heeft intendant Alexander D'Hooghe gestudeerd, gepraat maar vooral geluisterd. Dankzij zijn regisseursrol groeiden actiegroepen en overheden dichter naar elkaar toe. Hij slaagt er in de wil te vinden om vooruit te gaan.
donderdag 10 november 2016 - Jos De Meyer
“Momenteel zijn er drie slachthuizen volledig in orde met zowel de oplevering van het systeem door de constructeur als de installatie van de black box,” antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Pagina's

CSV