Pers

woensdag 26 oktober 2016 - Jos De Meyer
Bij de voltijds benoemde leerkrachten die ouder zijn dan 55 jaar kiest bijna 43% voor een deeltijdse dienstonderbreking. Bij personeelsleden tussen 50 en 54 jaar oud gaat het om 37%.
dinsdag 25 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie legt vandaag een nieuw voorstel voor een meer geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting op tafel waarbij de basis voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie op dezelfde wijze moet worden berekend. Dit zal het huidige belastingbeleid vereenvoudigen en het moeilijker maken voor multinationals om vennootschapsbelasting te ontduiken. Tom Vandenkendelaere, lid van de commissie economische en monetaire zaken, is voorstander: “Het nieuwe voorstel van de Commissie komt op het juiste moment. Sinds de verontwaardigde reacties op Luxleaks en de Bahama Papers, is de vraag naar rechtvaardige fiscaliteit nog niet beantwoord. De wedloop tussen Europese lidstaten heeft ervoor gezorgd dat multinationals tot 30% minder belastingen betalen dan kmo’s. Dit kan zo niet verder.”
maandag 17 oktober 2016 - Jos De Meyer
“De reconstructie van de Doelse Kogge zal in 2023 effectief gestart worden,” antwoordde minister-president Geert Bourgois op een schriftelijke opvolgingsvraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
woensdag 12 oktober 2016 - Katrien Schryvers
40.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar worden, onder meer wanneer hun ouders uit werken gaan of een opleiding volgen, opgevangen door één van de 5.600 onthaalmoeders of -vaders in Vlaanderen. “Voor CD&V zijn deze kleinschalige gezinsopvanginitiatieven van onschatbare waarde,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ze laten kinderen toe op te groeien in een huiselijke en kleinschalige omgeving die de nodige geborgenheid biedt.” Aangezien het aantal onthaalouders de laatste jaren daalt, heeft CD&V onder haar impuls een pakket maatregelen klaar dat deze opvangvorm naar de toekomst toe moet bestendigen. Ze vond federaal kamerlid Sonja Becq bereid het federale luik daarvan voor haar rekening te nemen: ”Gezinsopvang is voor ons immers een elementaire poot binnen het gehele kinderopvangaanbod”.
woensdag 12 oktober 2016 - Jos De Meyer
De landbouwcommissie in het Vlaams Parlement keurde vandaag unaniem een resolutie goed over schaalverandering en differentiatie. In dit voorstel van resolutie wordt de focus gelegd op schaalverandering, nieuwe businessmodellen en het creëren van toegevoegde waarde. Schaalvergroting is niet langer het standaardantwoord. Maatwerk wordt het nieuwe credo.
maandag 10 oktober 2016 - Peter Van Rompuy
Opiniestuk in 'De Morgen' van vrijdag 7 oktober 2016
vrijdag 07 oktober 2016 - Jos De Meyer
VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart
donderdag 06 oktober 2016 - Jos De Meyer
“Het is één van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid van de landbouw, in al haar aspecten – zowel de economische als de sociale en ecologische pijler – als de instroom in de sector te bevorderen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
woensdag 05 oktober 2016 - Ivo Belet
De roamingkosten die telecomoperatoren aanrekenen voor draadloos bellen, surfen en sms’en in het buitenland verdwijnen volgend jaar definitief. Het Europees Parlement vraagt dat nu ook de kosten voor bellen en sms'en vanuit België naar andere EU-landen omlaag gaan. Onder druk van het EP licht de Europese Commissie vandaag haar standpunt toe. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): "Het verdwijnen van de roamingkosten is een grote stap vooruit voor consumenten en bedrijven; het is ook een overwinning voor het Parlement dat voet bij stuk heeft gehouden om te vermijden dat de wetgeving werd afgezwakt".
dinsdag 04 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement bespreekt vandaag het voorstel van EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber om alle achttienjarigen in de Europese Unie een gratis Interrail-pass te bezorgen. Het treinticket moet alle jongeren de kans geven Europa beter te leren kennen en begrijpen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is enthousiast voorstander van het voorstel: “Het is een hele tijd geleden dat men nog eens dergelijk, positief voorstel deed. Zo’n gratis Interrail-ticket biedt alle jongeren, van gelijk welke achtergrond, de kans om de diversiteit van Europa te ontdekken. Na Erasmus kan dit het volgende succes-project worden dat jongeren mondiger, socialer en ruimdenkender helpt worden. Zo geven we op een concrete manier tegengas aan diegene die willen dat we ons opnieuw achter onze grenzen terugtrekken."

Pagina's

CSV