Pers

zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, An Christiaens, Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”
zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, An Christiaens, Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”
maandag 14 november 2016 - Caroline Bastiaens, Dirk de Kort
Sinds zijn aanstelling tien maanden geleden heeft intendant Alexander D'Hooghe gestudeerd, gepraat maar vooral geluisterd. Dankzij zijn regisseursrol groeiden actiegroepen en overheden dichter naar elkaar toe. Hij slaagt er in de wil te vinden om vooruit te gaan.
donderdag 10 november 2016 - Jos De Meyer
“Momenteel zijn er drie slachthuizen volledig in orde met zowel de oplevering van het systeem door de constructeur als de installatie van de black box,” antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
dinsdag 08 november 2016 - Sonja Claes
Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Alleen is het voor bejaarde koppels waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt niet evident om samen te blijven. Onze regelgeving laat immers niet toe dat de niet-zorgbehoevende partner mee intrekt in het woonzorgcentrum. Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes legde eerder al een conceptnota neer met voorstellen om hieraan te verhelpen. Na bespreking in het Vlaams Parlement resulteerde die uiteindelijk in een voorstel van decreet. Dat wordt op dinsdag 8 november in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Sonja Claes: “Alles is klaar om ervoor te zorgen dat seniorenkoppels samen kunnen blijven, ook wanneer ze zwaar zorgbehoevend worden.”
vrijdag 04 november 2016 - Jos De Meyer
Nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten maatschappelijk relevant zijn, bevestigde minister Crevits van Onderwijs aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
donderdag 03 november 2016 - An Christiaens, Katrien Schryvers
Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan die aandacht vereisen.
donderdag 03 november 2016 - Katrien Schryvers
Recent pleitte een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen voor de mogelijkheid tot digitale registratie van orgaandonoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit een goed idee en vraagt de digitalisering uit te breiden tot de laatste wilsbeschikking. De bevoegde minister liet in antwoord op een parlementaire vraag weten aan Schryvers dit voorstel genegen te zijn.
donderdag 03 november 2016 - Robrecht Bothuyne
Elektrische voertuigen zijn in opmars. Op termijn moeten zelfs alle verbrandingsmotoren geweerd worden. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel om elektrische mobiliteit alle kansen te geven in Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne wil daarom niet alleen dat er meer laadpalen in Vlaanderen komen, maar pleit ook voor meer duidelijke informatie voor de consument.
donderdag 03 november 2016 - Katrien Schryvers
Recent pleitte een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen voor de mogelijkheid tot digitale registratie van orgaandonoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit een goed idee en vraagt de digitalisering uit te breiden tot de laatste wilsbeschikking. Minister Homans liet in antwoord op een parlementaire vraag weten aan Schryvers dit voorstel genegen te zijn.

Pagina's

CSV