Pers

woensdag 02 november 2016 - An Christiaens, Katrien Schryvers
Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan die aandacht vereisen.
woensdag 26 oktober 2016 - Martine Fournier
Om de Blue-bikelocaties verder uit te breiden is een kapitaalsverhoging van de NMBS en Vlaanderen (De Lijn) nodig. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vernam dat de NMBS twijfelt om mee te stappen in die uitbreiding. Dat zou een spijtige zaak zijn, meent Fournier: “Een dergelijke beslissing zou de uitbouw van de combi-mobiliteit remmen, en dat staat haaks op onze mobiliteitsvisie. Wat ook de beslissing van de NMBS zal zijn, de omslag naar de fiets als eerste vervoermiddel mag niet geremd worden.”
woensdag 26 oktober 2016 - Jos De Meyer
Bij de voltijds benoemde leerkrachten die ouder zijn dan 55 jaar kiest bijna 43% voor een deeltijdse dienstonderbreking. Bij personeelsleden tussen 50 en 54 jaar oud gaat het om 37%.
woensdag 26 oktober 2016 - Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Muylle
Het Europees Parlement wil het gebruik van ongezonde transvetten in industrieel verwerkte levensmiddelen streng beperken. Transvetten ontstaan bij het harden van plantaardige oliën en worden gebruikt in margarine, koekjes, gebak en frituurvet. Het EP ijvert voor Europese maxima voor het gehalte aan industriële transvetten in alle levensmiddelen. De Commissie moet binnen twee jaar met bindende grenswaarden komen.
dinsdag 25 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie legt vandaag een nieuw voorstel voor een meer geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting op tafel waarbij de basis voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie op dezelfde wijze moet worden berekend. Dit zal het huidige belastingbeleid vereenvoudigen en het moeilijker maken voor multinationals om vennootschapsbelasting te ontduiken. Tom Vandenkendelaere, lid van de commissie economische en monetaire zaken, is voorstander: “Het nieuwe voorstel van de Commissie komt op het juiste moment. Sinds de verontwaardigde reacties op Luxleaks en de Bahama Papers, is de vraag naar rechtvaardige fiscaliteit nog niet beantwoord. De wedloop tussen Europese lidstaten heeft ervoor gezorgd dat multinationals tot 30% minder belastingen betalen dan kmo’s. Dit kan zo niet verder.”
maandag 17 oktober 2016 - Jos De Meyer
“De reconstructie van de Doelse Kogge zal in 2023 effectief gestart worden,” antwoordde minister-president Geert Bourgois op een schriftelijke opvolgingsvraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
woensdag 12 oktober 2016 - Katrien Schryvers
40.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar worden, onder meer wanneer hun ouders uit werken gaan of een opleiding volgen, opgevangen door één van de 5.600 onthaalmoeders of -vaders in Vlaanderen. “Voor CD&V zijn deze kleinschalige gezinsopvanginitiatieven van onschatbare waarde,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ze laten kinderen toe op te groeien in een huiselijke en kleinschalige omgeving die de nodige geborgenheid biedt.” Aangezien het aantal onthaalouders de laatste jaren daalt, heeft CD&V onder haar impuls een pakket maatregelen klaar dat deze opvangvorm naar de toekomst toe moet bestendigen. Ze vond federaal kamerlid Sonja Becq bereid het federale luik daarvan voor haar rekening te nemen: ”Gezinsopvang is voor ons immers een elementaire poot binnen het gehele kinderopvangaanbod”.
woensdag 12 oktober 2016 - Jos De Meyer
De landbouwcommissie in het Vlaams Parlement keurde vandaag unaniem een resolutie goed over schaalverandering en differentiatie. In dit voorstel van resolutie wordt de focus gelegd op schaalverandering, nieuwe businessmodellen en het creëren van toegevoegde waarde. Schaalvergroting is niet langer het standaardantwoord. Maatwerk wordt het nieuwe credo.
maandag 10 oktober 2016 - Peter Van Rompuy
Opiniestuk in 'De Morgen' van vrijdag 7 oktober 2016
vrijdag 07 oktober 2016 - Jos De Meyer
VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart

Pagina's

CSV