Pers

woensdag 13 juli 2016 - Tom Vandenkendelaere
De commissie economische en monetaire zaken in het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de nieuwe Europese Prospectuswetgeving die het eenvoudiger moet maken voor bedrijven om geld op te halen bij kandidaat-investeerders. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderhandelt over dit dossier namens de EVP-Fractie. Vandenkendelaere: “In Europa zijn ondernemingen nog te afhankelijk van bankleningen: voor hun financiering rekent 80% van de bedrijven op de banken terwijl slechts 20% geld ophaalt bij investeerders. De prospectusverordening biedt een unieke kans om geld ophalen een flink pak eenvoudiger te maken voor bedrijven - en in het bijzonder KMO’s.
zaterdag 09 juli 2016 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat vinden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Ann Brusseel (Open VLD), Bart Van Malderen (S.pa) en Elke Van den Brandt (Groen). In een voorstel van resolutie uiten ze hun bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod. Het voorstel van resolutie werd ingediend door meerderheid en oppositie samen, en zal na het reces verder besproken worden.
vrijdag 08 juli 2016 - Karin Brouwers, Martine Fournier
De Lijn zal vanaf 2019 nog enkel bussen aankopen met alternatieve aandrijving. Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers en Martine Fournier juichen dit toe: “Er worden nog steeds bussen met dieselmotoren besteld. We hadden de vergroening van het openbaar vervoer dus liever sneller gezien, zoals in onze buurlanden het geval is. Maar dit is niettemin een eerste belangrijke beslissing.”
donderdag 07 juli 2016 - Kathleen Helsen
Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed dat ervoor zorgt dat bij de uitrol van het M-decreet werkingsmiddelen voor basis- en secundair onderwijs gewaarborgd blijven, en dat de extra werkingstoelage voor anderstalige kleuters ook in het volgend schooljaar kan worden ingezet.
woensdag 06 juli 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Er is in recordtempo een akkoord bereikt over de gezamenlijke grens- en kustwacht zodat die na de zomer van start kan gaan. Het efficiënt bewaken van de buitengrenzen is cruciaal voor een goede aanpak van de migratiecrisis en een coherent Europees veiligheidsbeleid. Concrete Europese antwoorden als deze zijn het beste weerwerk tegen populisten en Europa-bashers. “Het tijdelijk sluiten van binnengrenzen is een noodoplossing die echt maar in laatste instantie mag worden gebruikt en waar niet lichtzinnig mee mag worden omgesprongen. De economische impact van interne grenscontroles is enorm: in het beste geval (bij een herinvoering op een beperkt aantal plaatsen) bedraagt de economische schade 2,5 miljard euro over een periode van twee jaar.”
woensdag 06 juli 2016 - Joris Poschet
Een snelle uitklaring van de opdracht van NADO Vlaanderen én de lancering van een campagne voor ethisch sporten, dat vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet naar aanleiding van de ophef over de efficiëntie van het antidopingbeleid in Vlaanderen.
maandag 04 juli 2016 - Dirk de Kort, Lode Ceyssens
Op naar betere taakverdeling bij behandeling wegendossiers op gemeentelijk niveau.
donderdag 30 juni 2016 - Caroline Bastiaens
Vandaag maakte de minister van cultuur de beslissing bekend van de Vlaamse Regering over de toekenning van meerjarige werkingssubsidies voor de Vlaamse kunstensector. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens roept op tot de volgende stap: “Het grote aantal ingediende en positief geadviseerde dossiers bewees – eens te meer – de kwaliteit, de diversiteit, innovatiekracht en creativiteit van het professionele culturele landschap in Vlaanderen. Maar het werk is nog niet af.”
woensdag 29 juni 2016 - Sonja Claes, Tinne Rombouts
Het advies van de Raad van State is duidelijk: er moet een evenwicht gezocht worden tussen de godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. CD&V pleit al langer voor een oplossing in dialoog die sterk inzet op dierenwelzijn mét respect voor de riten van geloofsgemeenschappen. Ook andere partijen zijn nu tot dat inzicht gekomen.
woensdag 22 juni 2016 - Ivo Belet
Aan de vooravond van het Brexit-referendum schakelt Europa een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Vannacht is een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Europa bewijst vandaag dat het doortastend kan optreden: dit akkoord is in recordtempo onderhandeld en is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. Met dit akkoord kan de Europese grenswacht na de zomer van start gaan."

Pagina's

CSV