Pers

donderdag 08 september 2016 - Jos De Meyer
Het aantal diploma’s secundair onderwijs dat uitgereikt wordt door de Examencommissie (de vroegere “Middenjury”) blijft nog stijgen.
woensdag 07 september 2016 - Tom Vandenkendelaere
De start van het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Voor steeds meer studenten speelt dat jaar zich, minstens voor een deel, af in het buitenland. Vorig jaar nam een recordaantal van 5.325 jongeren deel aan het uitwisselingsprogramma Erasmus+. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is heel tevreden met de cijfers: “Een academische ervaring in het buitenland heeft enorme voordelen. Studenten worden er een stuk zelfstandiger, ze volgen er uiteraard lessen maar leren ook een nieuwe cultuur kennen en, belangrijker nog, een nieuwe taal. Bagage die onmisbaar is op de competitieve arbeidsmarkt van vandaag. De cijfers spreken voor zich: vijf jaar na afstuderen is de werkloosheid onder ‘Erasmussers’ 23% lager.”
maandag 29 augustus 2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”
dinsdag 09 augustus 2016 - Katrien Schryvers
Vandaag verscheen het bericht dat een jongen van 11 jaar verblijft in de gesloten instelling De Zande te Ruiselede. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, weet ook Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. De meeste minderjarigen die zijn opgenomen in een gemeenschapsinstelling zijn 15 tot 17 jaar oud. De voorbije jaren verbleef geen enkele -12-jarige in een open afdeling. Zeven jongeren die in 2015 terecht kwamen in een gesloten instelling waren wel jonger dan 14 jaar. Katrien Schryvers: “Zo hoort het in principe ook. Slechts in echt uitzonderlijke omstandigheden kan een jeugdrechter beslissen dat opname in een gemeenschapsinstelling noodzakelijk is.”
Erfenissen zijn vaak complex en niet zelden een bron van conflicten. Vaak ontstaat er ook wrevel omtrent het betalen van de successierechten (recent herbenoemd als erfbelasting). Veel heeft te maken met de verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen waarbinnen ook emotioneel-affectieve banden groeien, en de prijzen van roerende en onroerende goederen zitten al jaren in stijgende lijn. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Peter Van Rompuy en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel snijden in een nieuwe conceptnota een aantal pijnpunten aan: “Het is onze bedoeling om het debat aan te wakkeren, zodat we hoognodige veranderingen kunnen doorvoeren en uiteindelijk tot een breed gedragen systeem van erfbelasting kunnen komen.”
woensdag 20 juli 2016 - Jos De Meyer
Steeds meer deeltijds verlof in het onderwijs
woensdag 13 juli 2016 - Tom Vandenkendelaere
De commissie economische en monetaire zaken in het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de nieuwe Europese Prospectuswetgeving die het eenvoudiger moet maken voor bedrijven om geld op te halen bij kandidaat-investeerders. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderhandelt over dit dossier namens de EVP-Fractie. Vandenkendelaere: “In Europa zijn ondernemingen nog te afhankelijk van bankleningen: voor hun financiering rekent 80% van de bedrijven op de banken terwijl slechts 20% geld ophaalt bij investeerders. De prospectusverordening biedt een unieke kans om geld ophalen een flink pak eenvoudiger te maken voor bedrijven - en in het bijzonder KMO’s.
zaterdag 09 juli 2016 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat vinden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Ann Brusseel (Open VLD), Bart Van Malderen (S.pa) en Elke Van den Brandt (Groen). In een voorstel van resolutie uiten ze hun bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod. Het voorstel van resolutie werd ingediend door meerderheid en oppositie samen, en zal na het reces verder besproken worden.
vrijdag 08 juli 2016 - Karin Brouwers, Martine Fournier
De Lijn zal vanaf 2019 nog enkel bussen aankopen met alternatieve aandrijving. Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers en Martine Fournier juichen dit toe: “Er worden nog steeds bussen met dieselmotoren besteld. We hadden de vergroening van het openbaar vervoer dus liever sneller gezien, zoals in onze buurlanden het geval is. Maar dit is niettemin een eerste belangrijke beslissing.”
donderdag 07 juli 2016 - Kathleen Helsen
Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed dat ervoor zorgt dat bij de uitrol van het M-decreet werkingsmiddelen voor basis- en secundair onderwijs gewaarborgd blijven, en dat de extra werkingstoelage voor anderstalige kleuters ook in het volgend schooljaar kan worden ingezet.

Pagina's

CSV