Pers

donderdag 07 juli 2016 - Kathleen Helsen
Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed dat ervoor zorgt dat bij de uitrol van het M-decreet werkingsmiddelen voor basis- en secundair onderwijs gewaarborgd blijven, en dat de extra werkingstoelage voor anderstalige kleuters ook in het volgend schooljaar kan worden ingezet.
woensdag 06 juli 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Er is in recordtempo een akkoord bereikt over de gezamenlijke grens- en kustwacht zodat die na de zomer van start kan gaan. Het efficiënt bewaken van de buitengrenzen is cruciaal voor een goede aanpak van de migratiecrisis en een coherent Europees veiligheidsbeleid. Concrete Europese antwoorden als deze zijn het beste weerwerk tegen populisten en Europa-bashers. “Het tijdelijk sluiten van binnengrenzen is een noodoplossing die echt maar in laatste instantie mag worden gebruikt en waar niet lichtzinnig mee mag worden omgesprongen. De economische impact van interne grenscontroles is enorm: in het beste geval (bij een herinvoering op een beperkt aantal plaatsen) bedraagt de economische schade 2,5 miljard euro over een periode van twee jaar.”
woensdag 06 juli 2016 - Joris Poschet
Een snelle uitklaring van de opdracht van NADO Vlaanderen én de lancering van een campagne voor ethisch sporten, dat vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet naar aanleiding van de ophef over de efficiëntie van het antidopingbeleid in Vlaanderen.
maandag 04 juli 2016 - Dirk de Kort, Lode Ceyssens
Op naar betere taakverdeling bij behandeling wegendossiers op gemeentelijk niveau.
donderdag 30 juni 2016 - Caroline Bastiaens
Vandaag maakte de minister van cultuur de beslissing bekend van de Vlaamse Regering over de toekenning van meerjarige werkingssubsidies voor de Vlaamse kunstensector. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens roept op tot de volgende stap: “Het grote aantal ingediende en positief geadviseerde dossiers bewees – eens te meer – de kwaliteit, de diversiteit, innovatiekracht en creativiteit van het professionele culturele landschap in Vlaanderen. Maar het werk is nog niet af.”
woensdag 29 juni 2016 - Sonja Claes, Tinne Rombouts
Het advies van de Raad van State is duidelijk: er moet een evenwicht gezocht worden tussen de godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. CD&V pleit al langer voor een oplossing in dialoog die sterk inzet op dierenwelzijn mét respect voor de riten van geloofsgemeenschappen. Ook andere partijen zijn nu tot dat inzicht gekomen.
woensdag 22 juni 2016 - Ivo Belet
Aan de vooravond van het Brexit-referendum schakelt Europa een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Vannacht is een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Europa bewijst vandaag dat het doortastend kan optreden: dit akkoord is in recordtempo onderhandeld en is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. Met dit akkoord kan de Europese grenswacht na de zomer van start gaan."
woensdag 22 juni 2016 - Katrien Schryvers
Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Op vandaag laat de regelgeving dit echter niet toe. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Peter Wouters (N-VA) en Marnic De Meulemeester (Open Vld) willen de gemeenten meer autonomie geven om extra mogelijkheden te creëren. Zij dienen daarvoor een voorstel van decreet in. “Op die manier zullen lokale besturen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke vragen over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten,” klinkt het.
woensdag 22 juni 2016 - An Christiaens
Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen. An Christiaens pleitte bij de Vlaamse minister van mobiliteit voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeerslessen op elke school te verzekeren.
woensdag 15 juni 2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie maakte vandaag de langverwachte wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen bekend. “Er is veel nodeloze tijd verloren,” zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), “maar het is goed dat er eindelijk kan begonnen worden met het wetgevende werk om de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken.

Pagina's

CSV