Pers

woensdag 22 juni 2016 - Katrien Schryvers
Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Op vandaag laat de regelgeving dit echter niet toe. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Peter Wouters (N-VA) en Marnic De Meulemeester (Open Vld) willen de gemeenten meer autonomie geven om extra mogelijkheden te creëren. Zij dienen daarvoor een voorstel van decreet in. “Op die manier zullen lokale besturen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke vragen over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten,” klinkt het.
woensdag 22 juni 2016 - An Christiaens
Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen. An Christiaens pleitte bij de Vlaamse minister van mobiliteit voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeerslessen op elke school te verzekeren.
woensdag 15 juni 2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie maakte vandaag de langverwachte wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen bekend. “Er is veel nodeloze tijd verloren,” zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), “maar het is goed dat er eindelijk kan begonnen worden met het wetgevende werk om de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken.
woensdag 15 juni 2016 - Jos De Meyer
De Vlaamse lerarenkaart verdelen via de scholen zou dubbel zo duur worden dan een verdeling via de bibliotheken, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs.
donderdag 09 juni 2016 - Jos De Meyer
In 2005 telt Vlaanderen 45.687 ha suikerbieten. In 2015 nog slechts 17.806 ha. In 2005 telde Vlaanderen 7.316 bedrijven met suikerbieten. In 2015 waren er nog slechts 3.300 bedrijven met suikerbieten. Zowel de oppervlakte suikerbieten als het aantal bedrijven zijn sterk teruggelopen, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
woensdag 08 juni 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat vandaag is aangenomen pleit het EP voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Voor mij is fair trade meer dan koffie en bananen. Het moet alle producten omvatten. Ook onze eigen landbouwers moeten de garantie krijgen op eerlijke handel en een correcte uitbetaling."
woensdag 08 juni 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan een onderzoekscommissie die de ‘Panama Papers’-onthullingen onder de loep zal nemen. De commissie krijgt een breed mandaat en zal een jaar lang onderzoek voeren naar de gaten in de EU-wetgeving inzake ‘witwassen, belastingontduiking en belastingontwijking’.
donderdag 02 juni 2016 - Valerie Taeldeman, An Christiaens
De huurmarkt staat onder druk. Er zijn te weinig (kwalitatieve) huurwoningen beschikbaar, en het bestaande aanbod is voor kwetsbare groepen vaak onbetaalbaar. Vlaams volksvertegenwoordigers An Christiaens en Valerie Taeldeman willen met een relatief eenvoudige ingreep meer ademruimte creëren: “Door de sociale verhuurkantoren (SVK) ook aan renovatiebegeleiding te laten doen, en het takenpakket van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) uit te breiden met huurbemiddeling, werken we aanbod- en kwaliteitverhogend.”
Reeds vorig jaar pleitte CD&V voor een ruime invulling van de opdracht van de intendant in zijn zoektocht naar een gedragen oplossing voor de ontwarring van de mobiliteitsknoop rond Antwerpen, met oog voor de leefbaarheid in en rond de stad.
donderdag 02 juni 2016 - Ivo Belet
De Belgische organisatie MOBILE SCHOOL is bekroond met de Prijs voor de Europese Burger, een jaarlijkse onderscheiding die door het Europees Parlement wordt uitgereikt om Europeanen te bekronen voor uitzonderlijke verdiensten. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) nomineerde Mobile School dat zich sinds 1996 wereldwijd inzet voor straatkinderen.

Pagina's

CSV