Pers

woensdag 21 september 2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”
woensdag 21 september 2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”
maandag 19 september 2016 - Jos De Meyer
Het KMI werkt aan een uitbreiding van zijn meetnet. Tegen volgende zomer zouden er 45 waarnemingspunten bijkomen, wat het aantal meetstations zou opdrijven naar 170.
dinsdag 13 september 2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft de tussentijdse conclusies goedgekeurd van de parlementaire onderzoekscommissie die het gebruik van sjoemelsoftware in dieselwagens onder de loep neemt. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), ondervoorzitter van de onderzoekscommissie: “Na de tientallen getuigenissen die we al gehoord hebben, weten we nu helder en klaar wat ons te doen staat: alle achterpoorten moeten dicht en er moeten snel realistische testprocedures komen. ‘Never waste a good crisis’, dat geldt ook bij dit schandaal van de sjoemelsoftware. We moeten dit momentum aangrijpen om druk te blijven zetten en in Europa verder, definitief de weg in te slaan van zero-emissie auto’s.
donderdag 08 september 2016 - Jos De Meyer
Het aantal diploma’s secundair onderwijs dat uitgereikt wordt door de Examencommissie (de vroegere “Middenjury”) blijft nog stijgen.
woensdag 07 september 2016 - Tom Vandenkendelaere
De start van het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Voor steeds meer studenten speelt dat jaar zich, minstens voor een deel, af in het buitenland. Vorig jaar nam een recordaantal van 5.325 jongeren deel aan het uitwisselingsprogramma Erasmus+. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is heel tevreden met de cijfers: “Een academische ervaring in het buitenland heeft enorme voordelen. Studenten worden er een stuk zelfstandiger, ze volgen er uiteraard lessen maar leren ook een nieuwe cultuur kennen en, belangrijker nog, een nieuwe taal. Bagage die onmisbaar is op de competitieve arbeidsmarkt van vandaag. De cijfers spreken voor zich: vijf jaar na afstuderen is de werkloosheid onder ‘Erasmussers’ 23% lager.”
maandag 29 augustus 2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”
dinsdag 09 augustus 2016 - Katrien Schryvers
Vandaag verscheen het bericht dat een jongen van 11 jaar verblijft in de gesloten instelling De Zande te Ruiselede. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, weet ook Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. De meeste minderjarigen die zijn opgenomen in een gemeenschapsinstelling zijn 15 tot 17 jaar oud. De voorbije jaren verbleef geen enkele -12-jarige in een open afdeling. Zeven jongeren die in 2015 terecht kwamen in een gesloten instelling waren wel jonger dan 14 jaar. Katrien Schryvers: “Zo hoort het in principe ook. Slechts in echt uitzonderlijke omstandigheden kan een jeugdrechter beslissen dat opname in een gemeenschapsinstelling noodzakelijk is.”
Erfenissen zijn vaak complex en niet zelden een bron van conflicten. Vaak ontstaat er ook wrevel omtrent het betalen van de successierechten (recent herbenoemd als erfbelasting). Veel heeft te maken met de verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen waarbinnen ook emotioneel-affectieve banden groeien, en de prijzen van roerende en onroerende goederen zitten al jaren in stijgende lijn. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Peter Van Rompuy en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel snijden in een nieuwe conceptnota een aantal pijnpunten aan: “Het is onze bedoeling om het debat aan te wakkeren, zodat we hoognodige veranderingen kunnen doorvoeren en uiteindelijk tot een breed gedragen systeem van erfbelasting kunnen komen.”
woensdag 20 juli 2016 - Jos De Meyer
Steeds meer deeltijds verlof in het onderwijs

Pagina's

CSV