Onze partij

Welkom

CD&V is een ledenpartij. Leden zijn dus de vertrekbasis van onze partij. Naast het algemeen lidmaatschap kunnen leden ook actief zijn binnen onze geledingen.

Onze partij heeft een lange geschiedenis en een sterke ideologie die je hier ook kan ontdekken.

Verder vind je ook de medewerkers van onze partij op alle niveaus.

Ledenpartij

CD&V is de grootste ledenpartij van ons land. De meer dan 70.000 leden maken het verschil bij CD&V. Onze structuur is erop gericht om leden zo veel mogelijk inspraak te geven in ons beleid.

Medewerkers

CD&V heeft medewerkers in het partijsecretariaat in Brussel en in alle regio's. Daarnaast zijn er ook in de fracties en kabinetten medewerkers aan de slag die samen met onze politici de christendemocratie vormgeven.

Geledingen

CD&V heeft drie geledingen: Vrouw & Maatschappij, JONGCD&V en CD&V-Senioren.

Geschiedenis

De christendemocratie heeft in ons land een lange traditie. Ontdek onze geschiedenis!

Ons verhaal

De visie en ideologie van onze partij zijn de teksten waar we geregeld naar terug grijpen. Het zijn geen vaste teksten, maar ze staan open voor discussie en verandering.