Wonen

Elk jong gezin droomt van een eigen huis: het is wellicht de beste investering in hun eigen toekomst. CD&V ijvert er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen recht heeft op gezonde en duurzame woonzekerheid.

donderdag 11 mei 2017 - Valerie Taeldeman
Het aantal kandidaat-huurders dat op de wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor staat is het afgelopen jaar met bijna 50% gestegen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman opvroeg.
maandag 13 maart 2017 - An Christiaens
Tijdelijke leegstand komt vaak voor op de woningmarkt. De periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners maakt woningen kwetsbaar. Leegstaande woningen zijn een aantrekkelijk toevluchtsoord voor vandalen of krakers. In Gent bijvoorbeeld werd een woning van een koppel tijdens hun verblijf in het buitenland ongewenst bezet. Wie zijn pand tegen dergelijke situaties wil beschermen kan dit nu al door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Maar het ontbreekt aan een wettelijk kader dat de huurder en de verhuurder beschermd. Nochtans kan dit in combinatie met een verbod op kraken, leegstand helpen bestrijden en tegelijk de rechtszekerheid en woonkwaliteit voor wie een pand onder dergelijke voorwaarden bewoont versterken. Deze regeling is een win-win-win voor de eigenaar, de huurder en de lokale gemeenschap. CD&V vraagt om dit beleidskader uit te werken.
donderdag 09 maart 2017 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een huurovereenkomst heeft met een vaste termijn van drie jaar of minder, de erfgenamen een opzegmogelijkheid te geven. Nu bestaat zo’n opzegmogelijkheid niet en is men afhankelijk van de goodwill van de verhuurder om het contract vroegtijdig te verbreken. Het is één van de voorstellen in de conceptnota die beide volksvertegenwoordigers op 28 oktober 2016 indienden, en waarrond vandaag hoorzittingen plaatsvinden in de het Vlaams Parlement.
dinsdag 31 januari 2017 - An Christiaens
Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. In 65% van de gevallen gaat het om kleine gebreken, maar 35% zijn probleemgevallen met ernstige tekortkomingen. Om elke huurder een kwalitatieve woning te garanderen, pleit An Christiaens voor het beschikbaar stellen van een renovatiepremie voor private verhuurders.
zaterdag 19 november 2016 - Valerie Taeldeman, - An Christiaens, - Katrien Partyka
Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen voorziet in heel wat premies om de opwaardering van het huurpatrimonium mogelijk te maken zonder stijging van de huurprijs. Als dat nog onvoldoende is, moeten we het ondersteuningsinstrumentarium evalueren.”

Pagina's