Nieuws

dinsdag 10 februari 2015 - Wouter Beke, Kris Peeters
Ons land is gebouwd op sociaal overleg. Werknemers en werkgevers die samen de weg vooruit zoeken, en daarin worden gesteund door de overheid. De voorbije maanden stond dat overleg onder druk. Nog weinigen geloofden in de goede afloop. Tot een kleine twee weken geleden de meeste leden van de Groep van 10 tot een akkoord kwamen. Vorige week vrijdag besliste de federale regering al dit akkoord volledig te steunen. En vandaag hechtte ook de grootste werknemersorganisatie haar goedkeuring aan het akkoord.
vrijdag 26 december 2014 - Wouter Beke
Zo pas is bekend geworden dat voormalig eerste minister Leo Tindemans overleden is. Tindemans was 92. CD&V neemt afscheid van een absoluut boegbeeld en begeesterend spreker, die als weinigen voor en na hem onze ideologische onderbouw bij het ruime publiek ingang deed vinden.
zaterdag 13 december 2014 - Kris Peeters
De Benelux-landen tekenen begin 2015 een besluit waardoor diploma’s in het hoger onderwijs in de drie landen erkend zullen zijn, op initiatief van Belgisch Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Nederlands Minister Lodewijk Asscher en Luxemburgs Minister Schmit. Op dit moment is de erkenning van een diploma in het buurland tijdrovend en is de procedure om te kunnen werken over de grens omslachtig. De drie landen gaan de mogelijkheid van een automatische erkenning na. Er komen proefprojecten van grensoverschrijdende stages tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In aanwezigheid van Luxemburgs Minister Nicolas Schmit en Belgische Vicepremier Kris Peeters ondertekende de Nederlandse minister van Werkgelegenheid Lodewijk Asscher vandaag, donderdag 11 december, alvast een Benelux-overeenkomst voor een vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
vrijdag 07 november 2014 - Els Van Hoof
Op vrijdag 7 november 2014 en de dagen daarop voert Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, haar jaarlijkse Witte Lintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. Op 41 actieplaatsen in Vlaanderen & Brussel zullen CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers 21.000 Witte Lintjes uitdelen aan stations. De pendelaars ontvangen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen.
dinsdag 30 september 2014 - Hilde Crevits
In Peer heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanochtend de eerste steen gelegd voor een nieuwe scholencampus. Het gaat om een modern multifunctioneel project dat de leraren, de leerlingen, de schoolbesturen en de inwoners van Peer ten goede zal komen. Het nieuwe complex houdt de realisatie in van vier nieuwe gebouwen, heeft een oppervlakte van 18.500 vierkante meter en kost ruim 38 miljoen euro. De gemeente Peer investeert als partner mee in de nieuwe sporthal. Het project past in het pps-programma ‘Scholen van Morgen’. Met de bouw van nieuwe scholen wil Vlaams minister Crevits de kwaliteit van het onderwijs versterken.
woensdag 24 september 2014 - Hilde Crevits, Jo Vandeurzen, Joke Schauvliege
Vlaanderen staat voor een uitdagende periode. We kampen met de gevolgen van de economische crisis, de overheid staat voor zware, budgettaire inspanningen en Vlaanderen krijgt er een pak nieuwe bevoegdheden bij. Met de zesde staatshervorming zorgden we eindelijk voor de Copernicaanse omwenteling. De grote werf voor de komende vijf jaar ligt nu duidelijk op een ander niveau: we moeten op sociaal-economisch vlak naar een nieuw evenwicht. Tussen economie en ecologie, overheid en markt, besluitvorming en overleg, bijdrage en dienstverlening, rechten en plichten. Dat vergt zorgzame en duurzame keuzes voor de toekomst om zo nieuwe welvaart te creëren.
dinsdag 23 september 2014 - Jo Vandeurzen
Gisteren werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Dit is noodzakelijk om vandaag en in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de steeds groter wordende zorgnoden en nood aan ondersteuning van gezinnen. We willen niet alleen behouden wat goed is aan ons sociaal model, we willen ook verder bouwen aan een zorgzaam Vlaanderen.
vrijdag 05 september 2014 - Wouter Beke, Kris Peeters, Marianne Thyssen
Europees Parlementslid Marianne Thyssen is door de federale regeringsonderhandelaars aangeduid als kandidaat-eurocommissaris voor België. Tijdens een persconferentie op donderdag 4 september gaf CD&V meer uitleg.
maandag 01 september 2014 - Hilde Crevits
CD&V heeft vertrouwen in leerkrachten, leerlingen en ouders voor het onderwijs van morgen. Om dit kracht bij te zetten trok kersvers minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag het brede onderwijsveld in.
donderdag 14 augustus 2014
Iedereen is het er over eens dat er bespaard moet worden, en dat kan niet langer pijnloos. Een begroting in evenwicht is nu essentieel. Hoe langer we keuzes uitstellen, hoe zwaarder de inspanningen later worden. We willen niet dat onze schulden de belastingen van morgen worden. Maar mensen en verenigingen zijn de voorbije dagen voorbarig ongerust gemaakt. CD&V zal nooit toestaan dat het sociale weefsel en het middenveld onherroepelijk schade worden toegebracht.

Pagina's

CSV