Pers

vrijdag 17 maart 2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de voorstellen van intendant Alexander D’hooghe: de 3de Scheldekruising komt er met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Radicaal Haventracé, en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding om sluipverkeer te voorkomen. Voor CD&V, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens, is dit een monumentaal akkoord. Dankzij de intendant ligt er eindelijk een maatschappelijk gedragen oplossing die mobiliteit en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbindt. De uitdaging ligt nu in het versterken van het participatiemodel en het sterker inzetten op een modal shift die 50% van het verkeer rond Antwerpen moet leiden naar de fiets, het openbaar vervoer, de binnenvaart, …
maandag 13 maart 2017 - An Christiaens
Tijdelijke leegstand komt vaak voor op de woningmarkt. De periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners maakt woningen kwetsbaar. Leegstaande woningen zijn een aantrekkelijk toevluchtsoord voor vandalen of krakers. In Gent bijvoorbeeld werd een woning van een koppel tijdens hun verblijf in het buitenland ongewenst bezet. Wie zijn pand tegen dergelijke situaties wil beschermen kan dit nu al door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Maar het ontbreekt aan een wettelijk kader dat de huurder en de verhuurder beschermd. Nochtans kan dit in combinatie met een verbod op kraken, leegstand helpen bestrijden en tegelijk de rechtszekerheid en woonkwaliteit voor wie een pand onder dergelijke voorwaarden bewoont versterken. Deze regeling is een win-win-win voor de eigenaar, de huurder en de lokale gemeenschap. CD&V vraagt om dit beleidskader uit te werken.
donderdag 09 maart 2017 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een huurovereenkomst heeft met een vaste termijn van drie jaar of minder, de erfgenamen een opzegmogelijkheid te geven. Nu bestaat zo’n opzegmogelijkheid niet en is men afhankelijk van de goodwill van de verhuurder om het contract vroegtijdig te verbreken. Het is één van de voorstellen in de conceptnota die beide volksvertegenwoordigers op 28 oktober 2016 indienden, en waarrond vandaag hoorzittingen plaatsvinden in de het Vlaams Parlement.
vrijdag 24 februari 2017 - Dirk de Kort
De Vlaamse Regering zet in op een modal shift om onze mobiliteit weer vlot te krijgen. Eén van de pistes die daartoe moeten leiden, is het toeleiden van vrachtvervoer naar het spoor en de waterwegen. Maar om dit mogelijk te maken, moeten er zeker op het vlak van binnenvaart nog een aantal obstakels worden geruimd, zo luidt het in het voorstel van resolutie van parlementsleden Dirk de Kort, Bert Maertens en Marino Keulen.
donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.
maandag 20 februari 2017 - Jos De Meyer
In bepaalde ernstige gevallen kan een school een personeelslid preventief schorsen in afwachting van een tuchtonderzoek. Het aantal van die schorsingen is uiteraard klein in absolute getallen, maar de toename is opmerkelijk, stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer vast bij het bestuderen van de gegevens die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
vrijdag 17 februari 2017 - Robrecht Bothuyne
Vandaag schuift de ondervoorzitter van Eandis, Koen Kennis, de fusie van de werkmaatschappijen Infrax en Eandis naar voor. Een efficiënte organisatie van het distributienetbeheer is geen nieuw verhaal. Hier wordt al een hele tijd aan gewerkt, onder leiding van de voorzitters van Infrax en Eandis, de heren Wim Dries en Piet Buyse.
maandag 13 februari 2017 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam als antwoord op een schriftelijke vraag van minister Ben Weyts dat de Vlassenbroekbrug in Dendermonde grondig gerenoveerd zal worden.
zondag 12 februari 2017 - Jos De Meyer
De stalen bovenbouw van de Durmebrug in Waasmunster wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe stalen bovenbouw (boogbrug), waarbij de Durme zonder tussenpijlers wordt overspannen.

Pagina's

CSV