Asiel en migratie

12/01/2017 - Koen Van den Heuvel
De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Daarvoor is een wijziging nodig van de federale OCMW-wet, maar die stootte op een negatief advies van de Raad van State. De Vlaamse Regering koos er nu voor om niet langer te wachten op de verdere federale ontwikkelingen. Ze put haar eigen bevoegdheden maximaal uit om de integratie mogelijk te maken. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel en Vlaams parlementslid Michel Doomst reageren tevreden: “Door deze keuze creëren we zekerheid voor de lokale besturen en behalen we het vooropgestelde doel: de basis leggen voor een versterkt sociaal beleid.”
05/02/2016 - Franky Demon
De transmigratieproblematiek in de kustgemeenten dreigt uit zijn voegen te barsten. Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) nam vorige week enkele maatregelen, maar er is nood aan een lange termijnvisie. Deze ontbreekt vandaag, zegt Franky Demon (Kamerlid CD&V). Demon pleit daarom voor de opmaak van een Kustplan, waarin de transmigratieproblematiek in de kustgemeenten wordt aangepakt in samenspraak met àlle betrokkenen. In tegenstelling tot de Kanaalzone die 218 bijkomende agenten toegewezen krijgt, krijgt de kust er slechts 8 bij. Kan niet volgens Demon. ‘Naast een Kanaalplan moet er dringend een Kustplan komen.’
06/01/2016 - Nahima Lanjri
Vrijwilligerswerk is vandaag de dag van cruciaal belang in onze samenleving. Overal waar je kijkt, zie je mensen vrijwillig een handje toesteken: de buurvrouw die boodschappen doet voor de hoogbejaarde buurman, jongeren die hun vakanties doorbrengen als monitor op de lokale speelpleinwerking of de leesmama die met de kinderen van de klas een boekje leest. Het zijn maar enkele waardevolle voorbeelden van mensen die zich nuttig en dienstbaar willen maken. Waarom zou dat niet gelden voor de nieuwkomers in ons land? Al te vaak wordt het vluchtelingendebat gevoerd in termen van bed, bad en brood. Maar nieuwkomers in dit land zijn zoveel meer dan dat. Hoog tijd om hun menselijk kapitaal naar waarde te schatten.
De terreuraanslagen in Parijs hebben op ons allen een diepe indruk nagelaten en doen vele vragen rijzen, niet in het minst over de band van de terroristen en de terreurverdachten met Brussel. Gezien die actualiteit acht CD&V het noodzakelijk dat de Brusselse situatie dringend wordt doorgelicht. Ze wil de commissie radicalisering en de commissie Brussel daartoe gezamenlijk bijeen roepen.

Pagina's