Justitie & veiligheid

26/01/2017 - Katrien Schryvers
Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen regelmatig en minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven krijgen het recht zaken bij hen aan te kaarten of een klacht te uiten. Zij krijgen hiermee het signaal dat we hen niet in de steek laten.
29/08/2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”
06/07/2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Er is in recordtempo een akkoord bereikt over de gezamenlijke grens- en kustwacht zodat die na de zomer van start kan gaan. Het efficiënt bewaken van de buitengrenzen is cruciaal voor een goede aanpak van de migratiecrisis en een coherent Europees veiligheidsbeleid. Concrete Europese antwoorden als deze zijn het beste weerwerk tegen populisten en Europa-bashers. “Het tijdelijk sluiten van binnengrenzen is een noodoplossing die echt maar in laatste instantie mag worden gebruikt en waar niet lichtzinnig mee mag worden omgesprongen. De economische impact van interne grenscontroles is enorm: in het beste geval (bij een herinvoering op een beperkt aantal plaatsen) bedraagt de economische schade 2,5 miljard euro over een periode van twee jaar.”
29/06/2016 - Sonja Claes, - Tinne Rombouts
Het advies van de Raad van State is duidelijk: er moet een evenwicht gezocht worden tussen de godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. CD&V pleit al langer voor een oplossing in dialoog die sterk inzet op dierenwelzijn mét respect voor de riten van geloofsgemeenschappen. Ook andere partijen zijn nu tot dat inzicht gekomen.
31/05/2016 - Ivo Belet
Europa schakelt een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. De bevoegde EP-commissie Burgerlijke Vrijheden zet vanmiddag het licht op groen voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als één van de EU-landen tekort schiet, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Dit is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. We kunnen de lasten en de verantwoordelijkheid niet langer alleen overlaten aan de grenslidstaten: onze gemeenschappelijke buitengrenzen moeten we samen controleren. We rekenen erop dat de Europese Commissie na de zomer zal starten met de concrete uitrol van de grenswacht.”

Pagina's