Landbouw & Visserij

22/05/2017 - Jos De Meyer
Ook bij bedrijfsopvolging in de landbouw is het opzet om zo weinig mogelijk extra open ruimte aan te snijden, blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg op zijn vraag aan minister Schauvliege.
26/04/2017 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege over de vestiging van bosontginnningsbedrijven in agrarisch gebied of op lokale of regionale bedrijfsterreinen.
10/11/2016 - Jos De Meyer
“Momenteel zijn er drie slachthuizen volledig in orde met zowel de oplevering van het systeem door de constructeur als de installatie van de black box,” antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
12/10/2016 - Jos De Meyer
De landbouwcommissie in het Vlaams Parlement keurde vandaag unaniem een resolutie goed over schaalverandering en differentiatie. In dit voorstel van resolutie wordt de focus gelegd op schaalverandering, nieuwe businessmodellen en het creëren van toegevoegde waarde. Schaalvergroting is niet langer het standaardantwoord. Maatwerk wordt het nieuwe credo.
07/10/2016 - Jos De Meyer
VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart

Pagina's