Buitenlands beleid & Defensie

12/01/2017 - Koen Van den Heuvel
De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”
22/11/2016 - Ivo Belet
“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een opgedreven coördinatie van onze defensie-inspanningen. De EU-28 geven elk jaar 195 miljard euro uit aan defensie. Als we die uitgaven beter op elkaar afstemmen, kunnen we tot 26 miljard euro besparen en dus verstandiger inzetten.” Dat zegt Europarlementslid Ivo Belet (lid van de parlementscommissie veiligheid) in een reactie op een rapport over het Europees veiligheidsbeleid dat het Europees Parlement vandaag (dinsdag) goedkeurt.
13/01/2016 - Veli Yüksel
Minister van Defensie Steven Vandeput (NV-A) heeft vandaag in de commissie defensie zijn strategisch plan voor het leger voorgesteld dat een aantal grote lijnen vastlegt. Zo daalt het aantal militairen van 32.000 naar 25.000. Met het budget van 9,2 miljard euro zitten we op het niveau van het Europees gemiddelde. Na 25 jaar wordt opnieuw geïnvesteerd in defensie. “De uitgangspunten laten toe om geloofwaardige rol te spelen nationaal en internationaal. We verwachten dat die 9,2 miljard op een evenwichtige manier verdeeld wordt tussen de verschillende componenten bij defensie”, klinkt het bij Veli Yüksel.
15/12/2015 - Ivo Belet
"Europa schakelt eindelijk een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat komt niets te vroeg, want momenteel zitten er te grote lacunes in de controle van de buitengrenzen. Met name Griekenland treedt te laks op, waardoor lidstaten dreigen tijdelijk de binnengrenzen af te sluiten. Als buitengrenslidstaten onvoldoende gebruikmaken van de bestaande Europese middelen of nalaten hun deel van het werk te doen, moeten Europese grenswachters kunnen optreden," zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) in een reactie op het voorstel dat de Europese Commissie vandaag bekendmaakte voor de uitbouw van een Europese grens-en kustwacht.
25/06/2015 - Veli Yüksel
Drie kwart (75%) van de deelnemers van PR-activiteiten van Defensie gaat naar huis met een positief beeld van het leger, terwijl slechts 56% van de bevolking een goed beeld over Defensie heeft. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel.

Pagina's