Cultuur & Media

19/12/2016 - Karin Brouwers
Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer administratief ontlasten, minder procedures opleggen en het aantal regels beperken. Dat vertaalt zich in het feit dat alle uitbaters, van een groot hotel tot en met particulieren die sporadisch een kamer aanbieden, moeten voldoen aan dezelfde eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit vanuit het standpunt van de consument. Uitbaters moeten het behalen van acht basisnormen kunnen aantonen, o.a. inzake brandveiligheid.
08/12/2016 - Karin Brouwers
Radio is een flexibel medium, dat zichzelf sinds zijn ontstaan steeds opnieuw heeft uitgevonden. Maar het medialandschap evolueert snel. Daarom wil CD&V radio als laagdrempelige drager van cultuur en informatie toekomstgericht verankeren. Mede onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers keurde de commissie media van het Vlaams parlement daartoe kamerbreed een nieuw radiodecreet goed: “Een versnelde digitalisering van de landelijke radiostations, en een versterking van de positie van de lokale radio staan centraal”. De essentiële bouwstenen voor het toekomstige radiolandschap zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwalitatieve diversiteit.
17/10/2016 - Jos De Meyer
“De reconstructie van de Doelse Kogge zal in 2023 effectief gestart worden,” antwoordde minister-president Geert Bourgois op een schriftelijke opvolgingsvraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
Minder dan een week na de aankondiging door Juncker in zijn State of the Union, komt de Commissie met het nieuwe voorstel over het afschaffen van meerkosten voor bellen en surfen in het buitenland: vanaf 15 juni worden ‘roamingkosten’ helemaal en zonder uitzondering afgeschaft. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Eindelijk toont de Commissie wat ballen. Het eerdere voorstel om gratis roaming te beperken tot 90 dagen viel hier in het Parlement op een koude steen. Voor jongeren zijn dergelijke extra kosten op een basisrecht als bellen en surfen een relict uit de vorige eeuw. Hoe leg je aan een student op Erasmus uit dat hij of zij slechts drie maanden per academiejaar kostenloos zou mogen roamen? Gelukkig is de Commissie op haar stappen teruggekeerd. Een uitstekende beslissing.”
29/08/2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”

Pagina's