Gelijke kansen

23/02/2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.
17/07/2015 - Veli Yüksel
Feest is van alle tijden, maar toch nog het meest van zomerse tijden. Op 11 juli werd de Vlaamse feestdag gevierd, terecht. Vrijdag vieren de moslims het einde van de Ramadan. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wenste hen op een iftarmaaltijd in Gent een goed Suikerfeest toe. Mooie woorden. Maar in schril contrast met de beslissing van zijn minister om het andere feest van moslims, het Offerfeest in de war te sturen.
25/06/2015 - Roel Deseyn
Volgens CD&V-Kamerlid Roel Deseyn moet het sociaal tarief gelijke tred houden met de technologische evolutie. ‘Meer dan de helft van de websites wordt mobiel bekeken via smartphone of tablet. Sinds 2008 wordt er ook meer mobiel dan vast getelefoneerd. We moeten geen onderscheid meer maken tussen bellen over internet, mobiele telefonie of vaste telefonie. Het heeft geen zin om het sociaal tarief voor telefonie apart af te schaffen: we moeten dit in één pakket bekijken.’
03/06/2015 - Els Van Hoof
Bedrijven nemen steeds vaker maatregelen als gaat om het uitschrijven van ‘genderneutrale’ functieclassificaties, maar toch bestaan er tussen mannen en vrouwen nog loonverschillen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (SV 209) van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof aan de minister van Werk. Van Hoof maakt deze cijfers bekend naar aanleiding van het jaarlijkse loonkloofrapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
08/05/2015 - Nahima Lanjri
Nahima Lanjri heeft samen met kamerleden Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Zuhal Demir N-VA) en David Clarinval (MR) een akkoord bereikt over een resolutie die gerichte controles in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt mogelijk moet maken. Nahima Lanjri: “We zetten in op gerichte controles door de overheid op zichzelf als werkgever; vragen de sociale partners systemen van zelfregulering uit te werken in alle sectoren; en willen gerichte anonieme controles mogelijk maken op bedrijven die ondanks zelfregulering hardnekkig blijven discrimineren.”

Pagina's