Mobiliteit en Openbare Werken

12/04/2017 - An Christiaens
Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert daarom de campagne ‘Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar’. CD&V pleit al langer voor meer aandacht voor motorrijders en is blij met de campagne. De partij wil bovendien nog verder gaan en roept op om ook structurele maatregelen te treffen om mobiliteit voor motorrijders te verbeteren.
02/04/2017 - Lode Ceyssens
Met een nieuwe rijopleiding, en een rijexamen dat daarop aansluit, wil Vlaanderen jongeren klaarstomen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer en het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn terugdringen. Maar een goede rijopleiding staat of valt natuurlijk met een goede begeleider. Ook zij moeten goed worden gevormd. In eerste instantie werd eraan gedacht om die begeleidersopleiding alleen nog over te laten aan de rijscholen. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens vroeg en verkreeg ook erkenning voor de verenigingen (Gezinsbond, KWB …) die al jaren een dergelijke opleiding organiseren voor ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden: “Die mensen leveren al jaren goed werk, en dat willen we zo houden. Spreekt voor zich dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen zullen moeten voldoen als de professionele instructeurs. Het kan geen optie zijn om in te boeten aan verkeersveiligheid.”
30/03/2017 - Koen Van den Heuvel
De Raad van State schorst de milieuvergunning van UPlace.
24/03/2017 - An Christiaens
Op zondag 26 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven.
De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de voorstellen van intendant Alexander D’hooghe: de 3de Scheldekruising komt er met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Radicaal Haventracé, en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding om sluipverkeer te voorkomen. Voor CD&V, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens, is dit een monumentaal akkoord. Dankzij de intendant ligt er eindelijk een maatschappelijk gedragen oplossing die mobiliteit en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbindt. De uitdaging ligt nu in het versterken van het participatiemodel en het sterker inzetten op een modal shift die 50% van het verkeer rond Antwerpen moet leiden naar de fiets, het openbaar vervoer, de binnenvaart, …

Pagina's