Mobiliteit en Openbare Werken

04/05/2017 - An Christiaens
Motorrijders zijn mee de oplossing voor het fileprobleem. De studie van Transport & Mobility in opdracht van Febiac wijst uit dat als 10% van de autobestuurders zijn voertuig inruilt voor een motor, files met 40% verminderen. CD&V wil motorrijden daarom aantrekkelijker én veiliger maken. Daartoe lanceerde Vlaams parlementslid An Christiaens eind maart al haar conceptnota voor een motorvriendelijker mobiliteitsbeleid. Vice-premier en motorrijder Kris Peeters ondersteunt nu haar voorstel om motorrijders gebruik te laten maken van de busstrook in functie van een vlottere verkeersdoorstroom. Ook Febiac is vragende partij. An Christiaens: “Er zijn eigenlijk geen objectieve argumenten om dit niet toe te laten. Waarom voorziet de regelgeving anders nu al in de mogelijkheid? Motorrijders hinderen niemand op de busstrook, ook De Lijn niet. Het is tijd om hen in het belang van ieders veiligheid de nodige ruimte te bieden.”
12/04/2017 - An Christiaens
Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert daarom de campagne ‘Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar’. CD&V pleit al langer voor meer aandacht voor motorrijders en is blij met de campagne. De partij wil bovendien nog verder gaan en roept op om ook structurele maatregelen te treffen om mobiliteit voor motorrijders te verbeteren.
02/04/2017 - Lode Ceyssens
Met een nieuwe rijopleiding, en een rijexamen dat daarop aansluit, wil Vlaanderen jongeren klaarstomen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer en het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn terugdringen. Maar een goede rijopleiding staat of valt natuurlijk met een goede begeleider. Ook zij moeten goed worden gevormd. In eerste instantie werd eraan gedacht om die begeleidersopleiding alleen nog over te laten aan de rijscholen. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens vroeg en verkreeg ook erkenning voor de verenigingen (Gezinsbond, KWB …) die al jaren een dergelijke opleiding organiseren voor ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden: “Die mensen leveren al jaren goed werk, en dat willen we zo houden. Spreekt voor zich dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen zullen moeten voldoen als de professionele instructeurs. Het kan geen optie zijn om in te boeten aan verkeersveiligheid.”
30/03/2017 - Koen Van den Heuvel
De Raad van State schorst de milieuvergunning van UPlace.
24/03/2017 - An Christiaens
Op zondag 26 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven.

Pagina's