Onderwijs

22/05/2017 - Kathleen Helsen
Kinderen zoveel mogelijk de kans geven op te groeien tussen leeftijdsgenootjes, ongeacht hun eventuele onderwijsbehoefte. Dat is het doel van het M-decreet.
22/05/2017 - Jos De Meyer
Uit antwoorden op vragen van Vlaams parlementsleden Jos De Meyer, Koen Daniëls en Ann Brusseel blijkt dat de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde geconfronteerd worden met atypische problemen wat de in-, door- en uitstroom betreft.
18/05/2017 - Jos De Meyer
Terbeschikkingstelling blijft enkel bestaan voor kleuterleid(st)ers.
20/02/2017 - Jos De Meyer
In bepaalde ernstige gevallen kan een school een personeelslid preventief schorsen in afwachting van een tuchtonderzoek. Het aantal van die schorsingen is uiteraard klein in absolute getallen, maar de toename is opmerkelijk, stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer vast bij het bestuderen van de gegevens die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
11/02/2017 - Jos De Meyer
In het secundair onderwijs wordt het schoolvak Lichamelijke opvoeding slechts zelden toevertrouwd aan een leerkracht die er niet voor gestudeerd heeft. Het is immers het schoolvak met het grootste percentage leerkrachten die er een “vereist” diploma voor hebben. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

Pagina's