Welzijn & gezondheid

23/05/2017 - Katrien Schryvers
Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt wil ook slachtoffers van historisch misbruik en geweld de weg wijzen naar de nodige hulp en begeleiding. Dat het meldpunt inmiddels goed bekend is, blijkt uit de cijfers.
26/01/2017 - Katrien Schryvers
Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen regelmatig en minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven krijgen het recht zaken bij hen aan te kaarten of een klacht te uiten. Zij krijgen hiermee het signaal dat we hen niet in de steek laten.
11/01/2017 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uitte het voltallige parlement haar bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.
24/12/2016 - Katrien Schryvers
Volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid die vandaag bekend werden gemaakt blijkt dat de ligdagprijs voor het verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 55 euro kost. Dat maakt dat de maandkost 450 euro hoger ligt dan het gemiddeld pensioen. SP.A haalt deze cijfers aan om te pleiten voor een maximumfactuur. Katrien Schryvers: “Een maximumfactuur is niet zaligmakend. Deze remedie dreigt meer onrechtvaardigheid te creëren dan rechtvaardigheid. Bovendien klinkt dit als een nieuw ‘gratisverhaal’. We moeten instrumenten ontwikkelen om de betaalbaarheid van een verblijf in onze woonzorgcentra meer af te stemmen op de financiële draagkracht van onze senioren.”
19/12/2016 - Sabine de Bethune
Personen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ondanks hun voorbeeldrol slagen de Vlaamse en federale overheid er niet in de zichzelf opgelegde streefcijfers te behalen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Daarom heeft Sabine de Bethune, met steun van de CD&V Werkgroep Handicap en Samenleven, onder leiding van Stefan Puttemans en Bart Dusart, en samen met de collega’s Brigitte Grouwels en Ward Kennes, zowel in de Senaat als in het Vlaams parlement initiatief genomen.

Pagina's