Senioren

zaterdag 24 december 2016 - Katrien Schryvers
Volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid die vandaag bekend werden gemaakt blijkt dat de ligdagprijs voor het verblijf in een woonzorgcentrum gemiddeld 55 euro kost. Dat maakt dat de maandkost 450 euro hoger ligt dan het gemiddeld pensioen. SP.A haalt deze cijfers aan om te pleiten voor een maximumfactuur. Katrien Schryvers: “Een maximumfactuur is niet zaligmakend. Deze remedie dreigt meer onrechtvaardigheid te creëren dan rechtvaardigheid. Bovendien klinkt dit als een nieuw ‘gratisverhaal’. We moeten instrumenten ontwikkelen om de betaalbaarheid van een verblijf in onze woonzorgcentra meer af te stemmen op de financiële draagkracht van onze senioren.”
dinsdag 08 november 2016 - Sonja Claes
Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Alleen is het voor bejaarde koppels waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt niet evident om samen te blijven. Onze regelgeving laat immers niet toe dat de niet-zorgbehoevende partner mee intrekt in het woonzorgcentrum. Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes legde eerder al een conceptnota neer met voorstellen om hieraan te verhelpen. Na bespreking in het Vlaams Parlement resulteerde die uiteindelijk in een voorstel van decreet. Dat wordt op dinsdag 8 november in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Sonja Claes: “Alles is klaar om ervoor te zorgen dat seniorenkoppels samen kunnen blijven, ook wanneer ze zwaar zorgbehoevend worden.”
donderdag 03 november 2016 - Katrien Schryvers
Recent pleitte een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen voor de mogelijkheid tot digitale registratie van orgaandonoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit een goed idee en vraagt de digitalisering uit te breiden tot de laatste wilsbeschikking. Minister Homans liet in antwoord op een parlementaire vraag weten aan Schryvers dit voorstel genegen te zijn.
dinsdag 29 december 2015 - Katrien Schryvers
Minder nood aan OCMW-tussenkomst voor verblijfskost woonzorgcentra; Antwerpen hinkt achterop.
maandag 18 mei 2015 - Katrien Schryvers
Veel chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevenden kunnen thuis, in de eigen omgeving blijven wonen dankzij de toegewijde zorg van mantelzorgers. In 2014 telde Vlaanderen maar liefst 142.471 mantelzorgers die ten dienste stonden van 120.798 hulpbehoevenden. Deze zorgbehoevenden worden het vaakst geholpen door hun echtgenoot/echtgenote of door hun dochter, dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Pagina's