Onze mensen

CD&V is overal actief in Vlaanderen. In de eerste plaats hebben we onze 70.000 leden die mee ons verhaal uitdragen. Daarnaast zijn we actief in jouw gemeenteraad en provincieraad, maar ook in de verschillende parlementen.

Binnen de verschillende rubrieken kan je onze vertegenwoordigers terug vinden. Aarzel niet te mailen naar Tom@cdenv.be met bijkomende vragen.

Gemeente

Bezoek onze afdelingen.

Brussel

CD&V wordt in de Brusselse regering vertegenwoordigd door Staatssecretaris Bianca Debaets. In het Brussels Parlement heeft CD&V drie verkozenen.

Vlaanderen

CD&V is actief in de uitvoering van het regeerakkoord in de Vlaamse Regering met Jo Vandeurzen, Joke Schauvliege en Viceminister-president Hilde Crevits. In het Vlaams Parlement maken 31 Vlaamse Volksvertegenwoordigers mee de decreten voor Vlaanderen.

België

In de Belgische federale regering voeren onze ministers Koen Geens en Kris Peeters en staatssecretaris Pieter De Crem mee het beleid uit. Het federale parlement bestaat uit de Kamer en de Senaat. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zitten 17 CD&V-verkozenen, in de Senaat zetelen 7 CD&V-senatoren.

Europa

CD&V heeft een Europese commissaris, namelijk Marianne Thyssen. En twee verkozenen in het Europees parlement: Tom Vandenkendelaere en Ivo Belet.