Ledenpartij

CD&V is een ledenbeweging. Een partij waar we met onze leden op maat kunnen communiceren & in dialoog gaan. Een partij waarbij ieder lid binnen en/of buiten de structuren kan meewerken aan ons christendemocratisch verhaal. Een partij waarin iedereen zich thuis voelt. Onze leden maken CD&V uniek, onderscheiden ons van andere partijen.

Meer dan ooit is de keuze voor een ledenbeweging een weloverwogen keuze. Omdat onze leden de vinger aan de pols zijn & ons als partij slagkracht geven. Leden zijn bovendien ambassadeurs van ons CD&V-merk, maar ook ambassadeur van onze mandatarissen en bestuursleden. Veel leden zorgen tenslotte voor een grotere legitimiteit bij beslissingen die we binnen CD&V nemen.

Als lid kan je op verschillende manieren aan politiek doen: door elke maand ons ledenblad Ampersand te lezen en jouw mening te geven, door in dialoog te gaan met onze boegbeelden op het volksfeest of gewoon te genieten van één groot politiek familiefeest, door je in jouw lokale CD&V afdeling te engageren, te komen naar één van onze vele activiteiten en nog zoveel meer.

Jouw stem telt voor ons en we houden er rekening mee in ons beleid. Je wil immers jouw visie op mens en samenleving vertaald zien in politieke actie. CD&V is de enige partij die kan zeggen “we stimuleren wie vooruit wil en we trekken mee wie niet meekan.”

Hier vind je ook de contactgegevens van onze lokale afdelingen. Je kan er je engageren of meer info over de lokale werking krijgen.

Ook de CD&V statuten zijn hier opgenomen. Waar meteen duidelijk wordt dat leden voor CD&V de grote kracht zijn.

Statuten

De statuten van CD&V bepalen de basis van onze werking en organisatie.

Onze afdelingen

Bezoek de website van onze afdelingen in jouw buurt.