Gezin

De finale toets voor het beleid is voor CD&V niet "de hardwerkende Vlaming", maar die van de "zorgzame Vlaming".

De zorgzame Vlaming investeert in verantwoord ouderschap, informele zorg en verantwoord ondernemen en werken. Hij heeft aandacht en respect voor kwetsbare mensen. Mensen die kiezen voor een duurzame relatie en als partners door het leven gaan, verdienen alle steun.

En partners die kiezen voor de opvoeding van kinderen moeten ervaren dat die keuze in de samenleving echt wel gewaardeerd wordt. Elk kwetsbaar kind zou moeten kunnen opgroeien in een warme thuis, waar het geborgenheid voelt en waar waarden worden doorgegeven.

Dat is dé reden waarom CD&V de gezinspartij bij uitstek is.

T.
+32 (0)2 552 43 31
E.
sabine.debethune@vlaamsparlement.be
Voorzitster Vrouw & Maatschappij - CD&V politica
T.
+32 (0)2 238 38 57
E.
els.vanhoof@leuven.be
E.
caroline.bastiaens@vlaamsparlement.be
T.
02 549 87 34
E.
michel.doomst@vlaamsparlement.be
E.
tinne.rombouts@vlaamsparlement.be
Ondervoorzitter
E.
cindy.franssen@vlaamsparlement.be
T.
02 549 87 39
E.
sonja.becq@dekamer.be
T.
02 549 89 45
E.
nahima.lanjri@dekamer.be
E.
Ward.kennes@vlaamsparlement.be
T.
02 549 88 63
E.
jef.vandenbergh@dekamer.be