Asiel en migratie

11/03/2015 - Ward Kennes
Na de hoorzittingen in de commissie radicalisering van het Vlaams Parlement diende de CD&V-fractie vandaag een conceptnota in met haar visie op de aanpak van radicalisering. Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes vat de essentie van de rol die de overheid in deze heeft samen: “In een gesloten veiligheidsketen moet het lokale bestuursniveau zich prioritair richten op vroegdetectie en het samenbrengen van alle betrokkenen. Vlaanderen neemt de remediëring van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme voor haar rekening. Het federale niveau heeft haar rol in het repressieve luik en de detentie van geradicaliseerden die terroristische daden stelden.” Tegelijk pleit CD&V voor de betrokkenheid van de ruime samenleving.
05/02/2015 - Nahima Lanjri
Tussen 2008 en 2014 hebben 272 mensen hun vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming verloren. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
14/01/2015 - Ward Kennes
De tragische gebeurtenissen in en rond Parijs passen in een lange reeks van gruweldaden, gepleegd door extremisten die zich op de islam beroepen. Velen hebben deelgenomen aan symbolische acties om hun afschuw te tonen en hun medeleven met de familie van de slachtoffers. Maar ook om hun geloof te bevestigen in de democratie, in een vredelievende en verdraagzame samenleving en in de vrije meningsuiting.
07/01/2015 - Nahima Lanjri
Vandaag heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri goedgekeurd, dat mee ondertekend werd door alle leden van de meerderheid. Dit voorstel wil niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) de mogelijkheid geven om verschillende verblijfsprocedures gelijktijdig te laten lopen.
16/09/2014 - Nahima Lanjri
Het parlementair jaar is nog niet begonnen, maar CD&V-kamerlid Nahima Lanjri, voorzitster van de commissie Naturalisaties, liet de commissie vandaag al voor de eerste keer samenkomen. Dat is nodig, want de achterstand is op dit moment nog groot: nog 36.642 aanvragen wachten op behandeling. Lanjri blijft echter niet bij de pakken zitten. Ze liet vandaag al de commissie bijeenkomen en er werd een toelichting gegeven over de reglementering en de te volgen procedure. Daarnaast kregen de leden ook een stand van zaken en werd er overlegd over de aanpak.

Pagina's