Asiel en migratie

13/02/2014 - Nahima Lanjri
Na de opvangcrisis van 2011 waarbij ons land niet kon voldoen aan haar internationale verplichtingen om opvang te voorzien voor iedereen die asiel aanvraagt, kunnen we door het dalend aantal aanvragen ondertussen het opvangnetwerk afbouwen. Zo voorziet de overheid momenteel in zo’n 20.854 opvangplaatsen, terwijl we op de piek van de crisis in 2012 nog 24.768 opvangplaatsen moesten voorzien en daarbij nog mensen moesten opvangen in hotels.
28/01/2014 - Nahima Lanjri
CD&V wil streefcijfers voor werknemers van buitenlandse origine. De precaire situatie van allochtonen op onze arbeidsmarkt is bekend. Dat werd de voorbije dagen duidelijk gemaakt door de Vlaamse Lokale Inburgerings- en integratiemonitor. CD&V-kamerlid Nahima Lanjri wil daarom streefcijfers voor werknemers van buitenlandse origine. Ze heeft een voorstel van resolutie ingediend in de Kamer.
12/12/2013 - Ward Kennes
De thematiek inburgering en integratie wordt nog vaak geassocieerd met grootsteden. Maar ook kleinere steden en meer en meer landelijke gemeenten worden geconfronteerd met toenemende diversiteit. Die diversiteit wordt bovendien “meer divers”.
26/11/2013 - Nahima Lanjri
Tijdens de week van maandag 25 november tot vrijdag 29 november is Nahima Lanjri, federaal Kamerlid, gastschrijver voor DS Avond, de avondkrant van De Standaard. Haar opiniestukken verschijnen in de rubriek "De Mening". Wij bundelen ze voor uw leesgemak.
27/09/2013 - Nahima Lanjri
De laatste dagen laaiden de emoties in het migratiedebat hoog op. CD&V pleit in eerste instantie voor sereniteit. Nahima Lanjri: “We hebben met z’n allen in het parlement gekozen voor duidelijke asielprocedures en om de beoordeling van dossiers rond asielaanvragen door een onafhankelijk orgaan, nl. het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), te laten beslissen. Het CGVS neemt zijn beslissingen op basis van criteria die internationaal vastliggen. Die beslissingen dienen we als politici dan ook te aanvaarden. We moeten consequent zijn.”

Pagina's