Asiel en migratie

08/08/2013
In de federale gesloten instellingen worden steeds minder delinquente minderjarigen geweigerd, wanneer er voor hen geen plaats is in een gemeenschapsinstelling. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (nr. 5-8402) van CD&V-senator Dirk Claes aan de minister van Justitie. Sinds 2008, het jaartal vanaf wanneer de laatste cijfers werden vrijgegeven en er sprake was van een heuse opvangcrisis, is er globaal gezien sprake van een significante daling.
05/06/2013 - Nahima Lanjri
Steeds meer EU-onderdanen moeten ons land verlaten omdat ze ons sociaal zekerheidssysteem misbruiken. CD&V-kamerlid Nahima Lanjri is tevreden dat controles via data-uitwisseling vruchten afwerpen.
29/05/2013 - Nahima Lanjri
In het debat over de strijd tegen de schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoonst dringt CD&V Kamerlid Nahima Lanjri al langer aan op het ontwikkelen van een centraal registratiesysteem. Minister van Binnenlandse Zaken Milquet heeft in antwoord op haar vraag hierover vandaag in de commissie Binnenlandse Zaken bevestigd dat over een 2-tal maanden een centraal registratiesysteem, gekoppeld aan het Rijksregister, van start zal gaan.
25/04/2013 - Ward Kennes
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes is zeer verontrust door de recente getuigenissen waaruit blijkt dat de lessen Islam door een gebrek aan vorming en professionaliteit het radicalisme in de hand werken.
12/04/2013 - Bianca Debaets
“Niet alleen in Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde is er overleg nodig over jongeren die al dan niet vrijwillig in Syrië gaan strijden, ook Brussel heeft een actieplan nodig” zegt Bianca Debaets, Brussels Volksvertegenwoordiger (CD&V)

Pagina's