Asiel en migratie

19/03/2013 - Nahima Lanjri
Nahima Lanjri wil dat de strijd tegen schijnhuwelijken en schijnsamenwonen efficiënt wordt aangepakt.
11/03/2013 - Ward Kennes
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes, die vorige week het stijgend aantal immigranten uit Oost-Europa in de commissie Inburgering aankaartte, staat achter het initiatief van Minister Bourgeois om deze problematiek op de Europese agenda te zetten.
25/02/2013 - Ward Kennes
Het kritische rapport van de Inspectie van Financiën over de inburgeringsplannen van minister Bourgeois roept vragen op. Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes kon het rapport intussen inkijken, en maakt niet alleen voorbehoud bij de oprichting van een duur Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Hij vreest ook een te eenzijdige focus op taalverwerving ten koste van bredere sociaal-economische participatie. Daarbovenop baart de mogelijke ondergraving van de rol van het middenveld hem zorgen: “Het zou een blunder zijn om de in de sector aanwezige knowhow niet te valoriseren”. Ward Kennes dringt aan op bijkomend overleg.
25/01/2013 - Nahima Lanjri
Deze week raakten bemoedigende cijfers bekend over de migratie. Het aantal gezinsherenigingen daalt, en hetzelfde geldt voor de asielaanvragen. Een volgende stap in de goede richting is de nieuwe nationaliteitswet, die sinds 1 januari van kracht is. "Eindelijk is de ongelukkige snel-Belgwet van 2000 verleden tijd", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.
20/12/2012 - Nahima Lanjri
Nahima Lanjri grijpt de hele heisa rond het mogelijk Belg worden van enkele rijke Fransen aan om de puntjes nog even op de i te zetten. Belg worden kan, als eraan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. En naturalisatie omwille van fiscale redenen hoort daar niet bij.

Pagina's