Asiel en migratie

01/02/2012 - Nahima Lanjri
Iedereen is het er over eens dat we moeten blijven inzetten op een aantal assen die voor een humaan en kordaat asielbeleid kenmerkend zijn : de instroom beperken, de procedure versnellen, de misbruiken aanpakken en de uitstroom effectief organiseren. Enkel indien we hierin slagen, kunnen we spreken van een geslaagd asielbeleid.
30/01/2012 - Marc Paredis
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een compromis bereikt inzake uitzendarbeid, het betreft een nieuwe regeling omtrent informatie en controle, dagcontracten en instroom.
13/01/2012 - Nahima Lanjri
Nahima Lanjri verduidelijkt n.a.v. de uitzending van Peeters & Pichal over één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging : het inkomenscriterium .
11/01/2012 - Nahima Lanjri
CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van haar dat de steun kreeg van verschillende partijen. “Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten en een streng maar humaan migratiebeleid kunnen voeren.”
08/12/2011 - Ward Kennes
Artikel 24 van de grondwet, dat bepaalt dat het onderwijs ingericht door de overheid de keuze moet aanbieden tussen lessen in een van de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer, wordt de laatste tijd onder vuur genomen.

Pagina's