Asiel en migratie

09/11/2011 - Nahima Lanjri
Een overzicht van de nieuwe maatregelen
14/10/2011 - Ward Kennes
Bijna vijftig procent van de inburgeraars die eraan deelnemen slaagt voor de vrijstellingstoets Maatschappelijke Oriëntatie. Dat blijkt uit het antwoord van Minister Bourgeois op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes.
30/11/2010 - Veli Yüksel
Opiniestuk van Veli Yüksel
14/10/2010 - Veli Yüksel
Volgende maand al stapt Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois met een Roma-nota naar de Vlaamse regering met daarin een aantal initiatieven die een antwoord moeten bieden op de nijpende problematiek van de migratie van Roma.
11/10/2010 - Ward Kennes
Elke inburgeraar die in een inburgeringstraject stapt moet op dit moment de cursus maatschappelijke oriëntatie volgen, ongeacht of hij reeds over competenties op dit gebied beschikt. Voor de cursus MO bestaat immers nog geen test om de reeds verworven kennis van de cursist te bepalen, zoals dit wel het geval is voor de lessen Nederlands.

Pagina's