Buitenlands beleid & Defensie

05/03/2015 - Sarah Claerhout
Voor Sarah Claerhout bewijst de moord op oppositieleider Boris Nemtsov dat de politieke en mensenrechten in Rusland niet au sérieux genomen worden. Daarom vraagt ze aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders een actieve rol van België om als voorzitter van de Raad van Europa het respecteren van de mensenrechten aan te kaarten bij Russische president.
04/03/2015 - Sabine de Bethune
Het Vlaams Parlement heeft deze namiddag met quasi unanieme meerderheid een resolutie goedgekeurd die door Vlaams volksvertegenwoordigster Sabine de Bethune samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken was opgesteld, mee door de andere meerderheidsfracties werd ingediend en mits een aantal amendementen door de democratische oppositiepartijen werd meegestemd. Daarin vraagt het Vlaams Parlement uitdrukkelijk dat de eerste Vlaamse Staten-Generaal voor de Ontwikkelingssamenwerking die het Vlaamse regeerakkoord in het vooruitzicht stelt, gewijd zouden worden aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de Post 2015-ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.
17/02/2015 - Veli Yüksel
De besparingen bij Defensie zullen ook het budget voor pr en communicatie doen dalen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Defensie op een parlementaire vraag van Veli Yüksel.
20/01/2015 - Sarah Claerhout
Op 15 december 2014 dienden de meerderheidspartijen MR, CD&V, Open VLD en N-VA in het federale parlement een resolutie in die bepleit dat de Belgische regering de Palestijnse staat erkent ‘op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht’. Belangrijk bij de bepaling van dat tijdstip is dat de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking worden gerespecteerd.
De Verenigde Naties zetten de laatste rechte lijn in naar de goedkeuring van een nieuw globaal beleidsinstrument in opvolging van de Millenniumdoelstellingen: het gaat om de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Post 2015-ontwikkelingsagenda.

Pagina's