Buitenlands beleid & Defensie

De Interparlementaire Unie roept de regeringen en internationale donoren op om dringend meer financiële, medische en logistieke middelen bijeen te brengen om de strijd tegen ebola aan te zwengelen. Op voorstel van Sabine de Bethune en Johan Verstreken heeft de Belgische delegatie vorig weekend in Genève een resolutie geschreven, die samen met de input van de Zambiaanse delegatie heeft geleid tot de IPU-oproep: de internationale gemeenschap moet dringend een tandje bijsteken!
06/10/2014 - Ward Kennes
Het offensief van IS op de stad Kobani leidt tot een exodus van Syrische Koerden naar Turkije. Vorige week ging Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes zijn steun betuigen aan de hongerstakers op het Luxemburgplein, die met de actie aandacht vragen voor het lot van Kobani. “De verdedigers van Kobani zijn de verdedigers van ons beschavingsmodel,” aldus Kennes, “we zijn het aan onszelf verplicht alle mogelijke steun te geven aan mensen die de IS-terreur het hoofd bieden.”
22/04/2014
Op initiatief van Gerald Kindermans en Kristof Waterschoot (CD&V) zal deze week een resolutie goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van de Kamer waarin aan de regering gevraagd wordt meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken voor een carrière in het leger.
Op initiatief van Steven Vanackere en Roel Deseyn (CD&V) werd vorige week een resolutie unaniem goedgekeurd in de commissie Buitenlandse Zaken waarin gevraagd werd om meer middelen te investeren in het onderwijs van ontwikkelingslanden. Onderwijs is namelijk onmisbaar voor de economische en menselijke ontwikkeling van een persoon, maar ook van een staat. De Millenniumdoelstellingen vervullen hierin een belangrijke functie. Zo is het aantal kinderen dat wereldwijd niet naar school gaat, verlaagd tussen 2000 en 2011 van 102 miljoen naar 57 miljoen.
05/04/2014 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Kris Peeters heeft de Vlaams regering het ontwerp van decreet tot instemming met het Verdrag tot Oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning (IDEA) principieel goedgekeurd. Minister-president Kris Peeters zal nu namens de Vlaamse regering de nodige adviezen aanvragen met het oog op de definitieve goedkeuring en indiening in het Vlaams Parlement.

Pagina's