Buitenlands beleid & Defensie

20/02/2014 - Roel Deseyn
De toestand in Oekraïne heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. Het treffen van efficiënte maatregelen is dan ook belangrijk om de escalatie van geweld trachten een halt toe te roepen. Het treffen van sancties is één mogelijke stap, maar moet met de nodige voorzichtigheid aangepakt worden. “Het is belangrijk sancties op te leggen die enkel gericht zijn op de personen van de regering en degenen die hen ondersteunen. De bevolking mag hierdoor niet geraakt worden,” stelt Kamerlid Roel Deseyn (CD&V).
14/02/2014 - Steven Vanackere
Op donderdag 13 februari keurde de Kamer een resolutie goed die de zorgwekkende situatie in Oekraïne aankaart waarin het land zich bevindt sinds ze de associatieovereenkomst met de EU niet heeft ondertekend. “De resolutie blijft de deur openhouden voor Oekraïne om de associatieovereenkomst te onderteken, maar wil ook een krachtig signaal zenden naar de Oekraïense autoriteiten door het geweld tegen vreedzame betogers te veroordelen en te pleiten voor diplomatieke sancties bij gebruik van nieuw geweld,” verklaart Steven Vanackere nader. “Bovendien ondersteunt de resolutie de krachtige taal die de EU heeft gesproken tegenover Oekraïne. Door dergelijke ferme standpunten in te nemen, toont de EU dat zij niet enkel een markt is, maar ook waarden uitdraagt. En het zijn net die waarden, zoals vrijheid van mening, persvrijheid of democratie, die in Oekraïne onder druk staan”.
30/01/2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters heeft in Brussel de politieke leiders van de 15 Europese industriële topregio’s, die deel uitmaken van het ‘Vanguard Initiative’, ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst werd een brief, gericht aan Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, officieel ondertekend. Het ‘Vanguard Initiative’ formuleert in de brief voorstellen voor de afstemming van slimme specialisatiestrategieën en het ondersteunen van wereldklasseclusters via Europese samenwerking. Dit initiatief is echter niet het enige in aanloop naar de Europese Raad van maart, waar de staatshoofden en regeringsleiders het onder meer over het industrieel concurrentievermogen zullen hebben. Zo verzamelt Frankrijk diverse lidstaten, waaronder ook België, onder de noemer ‘Amis de l’Industrie’. Na een eerste ontmoeting in oktober 2013 te Parijs, staat een nieuwe ontmoeting van de ‘Amis de l’Industrie’ gepland eind januari in Rome. Minister-president Peeters benadrukt dat de regionale accenten die het ‘Vanguard Initiative’ legt, ook dienen te worden aangebracht binnen de eerstvolgende bijeenkomst van de ‘Amis de l’Industrie’. Want, het regionaal niveau is het juiste niveau om de toekomst van de industrie mee vorm te geven.
16/01/2014 - Johan Verstreken
Het federale MIRECA-project (Mineral Resources in Central Africa) dat de Democratische Republiek Congo moet helpen om de ontginning van minerale rijkdommen uit de illegaliteit te halen en te strijden tegen de illegale handel van mineralen, wordt wegens budgettaire krapte waarschijnlijk stopgezet. Dit kondigde de minister van Buitenlandse Zaken aan in de plenaire vergadering van de Senaat op een vraag van CD&V-gemeenschapssenator Johan Verstreken.
15/01/2014 - Johan Verstreken
“Samen met de internationale partners zal er in het eerste kwartaal van 2014 in Brussel een internationale Conferentie plaatsvinden over de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit”. Dit bleek uit een antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken aan CD&V-gemeenschapssenator Johan Verstreken in de bevoegde Commissie. Verstreken vroeg hem onder andere welke rol ons land kon spelen om het welslagen van de vredesgesprekken te ondersteunen.

Pagina's