Buitenlands beleid & Defensie

17/12/2013
Op de Europese Raad van 19 en 20 oktober zullen de staats- en regeringsleiders zich buigen over de toekomst van het Gemeenschappelijk Veiligheid- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU. Tijdens een briefing door de Eerste Minister op het Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden, vroeg kamerlid Kristof Waterschoot (CD&V) de Eerste Minister om een aantal belangrijke punten aan te kaarten.
09/12/2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters zal vandaag samen met Koning Filip en Premier Di Rupo naar Zuid-Afrika reizen voor de herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela.
09/12/2013 - Cindy Franssen
Het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur, dat lidstaten verplicht tot het invoeren van voorschriften en procedures inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling omtrent bioveiligheid, zal binnenkort door België geratificeerd worden. Dit vernam gemeenschapssenator Cindy Franssen (CD&V) van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders naar aanleiding van een parlementaire vraag (nr.5-9117).
03/12/2013
Vanmiddag heeft het Belgisch Comité van parlementsleden voor een Democratisch Iran de Iraanse oppositie ontvangen in het federaal parlement. Tijdens deze ontmoeting werd een uiteenzetting gegeven over de recente situatie in het Aziatische land, en meer bepaald over de gebeurtenissen sinds de verkiezingen van Rouhani als president. Om hun steun te betuigen heeft senator Dirk Claes (CD&V), de voorzitter van het Belgisch Comité van Parlementsleden voor een Democratisch Iran, samen met verschillende partijen de Iraanse oppositie uitgenodigd. De centrale gast in deze ontmoeting was Maryam Rajavi, hoofd van de PMOI (People’s Mojahedin Organization of Iran).
28/11/2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters nam deel aan de Belgische economische zending naar India. De minister-president zou achtereenvolgens New Dehli, de politieke hoofdstad van het land en Mumbai, de economische hoofdstad van het land bezoeken. Het betrof in de eerste plaats een economische zending, maar er waren ook politieke contacten.

Pagina's