Buitenlands beleid & Defensie

13/11/2013 - Koen Geens
Minister van Financiën, Koen Geens, heeft de toelating gegeven om fiscale attesten uit te reiken voor giften in geld die op de gemeenschappelijke rekening van het "Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties" zullen worden gestort. Het betekent dat giften van ten minste 40 Euro in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Dit kadert in de actie "Haiyan 21-21, hulp aan de slachtoffers van de tyfoon". De giften kunnen gestort worden op de unieke rekening BE17 000-0000021-21.
08/11/2013 - Johan Verstreken
De Congolese autoriteiten hebben bij geen enkele Europese of internationale instantie een aanvraag ingediend om steun te verkrijgen bij de organisatie van de lokale, provinciale, parlements- en presidentsverkiezingen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gisteren meegedeeld aan CD&V-gemeenschapssenator Johan Verstreken via een mondelinge vraag in de plenaire vergadering van de Senaat.
04/11/2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters heeft tijdens het Internationaal Vredessymposium in Brussel, in aanwezigheid van enkele Nobelprijswinnaars voor de Vrede, de oprichting door Vlaanderen van een internationaal Trauma- en Transformatie Netwerk bekendgemaakt. De aanwezige Nobelprijswinnaars voor de Vrede – de Liberiaanse Leymah Gbowee (Nobelprijs 2011), de Ierse Betty Williams (Nobelprijs 1976) en de Zuid-Afrikaanse voormalig president Frederik Willem de Klerk – ondersteunen dit netwerk door de ondertekening van een intentieverklaring (zie bijlage) die het belang en de noodzaak van wetenschappelijke traumabehandeling onderlijnt.
25/10/2013 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag een bijdrage van 900.000 euro toegekend aan het Vlaamse Unesco Trustfonds. Op voorstel van minister-president Peeters werd vandaag gelijktijdig beslist de financiering van enkele Unesco projecten vanuit het Vlaamse Unesco Trustfonds goed te keuren.
25/10/2013 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Kris Peeters verleent de Vlaamse regering een subsidie van 578.441,81 euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in het kader van het Vlaamse impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Gedurende 3 jaar (2014 - 2016) zal VVSG de betrokken lokale besturen vormen, adviseren en informeren rond het uitwerken van een gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking.

Pagina's