Buitenlands beleid & Defensie

19/10/2013 - Kris Peeters
Van zondag 20 oktober tot en met dinsdag 22 oktober neemt minister-president Kris Peeters deel aan de Belgische economische zending naar Angola. Met deze missie ondersteunt minister-president Peeters de Vlaamse ondernemingen die naar Afrika exporteren. Deze missie betekent voor heel wat ondernemers een eerste kennismaking met zakendoen in Afrika. Vlaamse ondernemers vinden langzaam maar zeker de weg naar Afrika, getuige de sterke toename van de Vlaamse export naar Afrika in 2012 (+17,15 %) in vergelijking met 2011.
08/10/2013 - Kris Peeters, - Hilde Crevits
Vlaams minister-president Peeters en Nederlands minister-president Rutte hebben vandaag in Maastricht gesproken over het versterken van de economische banden tussen Vlaanderen en Nederland. Bij het overleg waren ook viceminister-president Lieten van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding en minister Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken, net als hun Nederlandse collega’s minister Kamp van Economische Zaken, minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aanwezig. Er is afgesproken intensiever samen te werken op het gebied van innovatie, logistiek en transport. Ook zullen Vlaanderen en Nederland vaker gezamenlijk een beroep doen op EU-fondsen.
01/10/2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters heeft een Myanmarese delegatie onder leiding van de vicepresident Nyan Tun ontvangen. De Myanmarese delegatie – die behalve de vicepresident ook bestaat uit de minister van Transport Nyan Htun Aung, de viceminister van Buitenlandse Zaken Thank Kyaw, en verschillende afgevaardigden van de ministeries van transport en buitenlandse zaken – brengt deze week een werkbezoek aan Vlaanderen.
10/09/2013 - Marianne Thyssen
De meertaligheid van de Europese instellingen is één van de hoekstenen van de Europese democratie. Ze verzekert de Europese burgers het recht om in hun eigen taal met de Europese instellingen te communiceren en om in alle transparantie vergaderingen te volgen of documenten te raadplegen. Ze garandeert ook dat de verkozenen in het Europees Parlement hun vertegenwoordigende opdracht goed kunnen vervullen, want doordat iedereen in de eigen officiële moedertaal kan werken, zijn de onderlinge machtsverhoudingen gelijk. Door de verschillende uitbreidingsgolven van de EU is die meertaligheid echter steeds duurder geworden. De Europese Unie heeft ondertussen al 28 lidstaten met 24 officiële talen (wat onderling 552 te dekken talencombinaties geeft).
06/09/2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters zal van zondag 8 tot donderdag 12 september een zending naar China leiden. De zending bevat drie luiken: een economisch, een politiek en een academisch luik. Minister-president Peeters zal contacten hebben met leden van de Chinese regering, zoals de Chinese vicepremier Lio Yandong en de Chinese minister voor Leefmilieu Zhou. Het economische luik, waar een 30-tal Vlaamse bedrijven aan zullen deelnemen, focust op de steden Chongqing en Chengdu. Aan het academisch gedeelte van de zending, dat zal focussen op het verder doen groeien van de academische samenwerking tussen Vlaanderen en China, nemen een 20-tal academici van UA, VUB, UGent en de Associatie KULeuven deel.

Pagina's