Cultuur & Media

06/07/2016 - Joris Poschet
Een snelle uitklaring van de opdracht van NADO Vlaanderen én de lancering van een campagne voor ethisch sporten, dat vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet naar aanleiding van de ophef over de efficiëntie van het antidopingbeleid in Vlaanderen.
30/06/2016 - Caroline Bastiaens
Vandaag maakte de minister van cultuur de beslissing bekend van de Vlaamse Regering over de toekenning van meerjarige werkingssubsidies voor de Vlaamse kunstensector. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens roept op tot de volgende stap: “Het grote aantal ingediende en positief geadviseerde dossiers bewees – eens te meer – de kwaliteit, de diversiteit, innovatiekracht en creativiteit van het professionele culturele landschap in Vlaanderen. Maar het werk is nog niet af.”
23/05/2016 - Jos De Meyer
Minister van Cultuur Sven Gatz gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een inspirerend antwoord op zijn vraag over de eventuele erkenning van de Floraliën als immaterieel erfgoed.
Net als andere media evolueert ons radiolandschap. De Vlaamse minister van Media start daarover het debat. Met een conceptnota willen Vlaamse volksvertegenwoordigers Karin Brouwers en Caroline Bastiaens de CD&V-positie alvast verduidelijken: “Radio is een laagdrempelige drager van cultuur en informatie. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Vandaar de aandacht voor de plaats van de lokale gemeenschapsradio.”
17/02/2016 - Joris Poschet
Het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis Daarkom bestaat sinds 2003, maar kon zich nooit ten volle ontplooien doordat 60% van de werkingsmiddelen opgingen aan huurkosten. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz gaf vandaag in de plenaire vergadering te kennen dat een verhuis het Daarkom-project zuurstof kan bieden. Alleen betekent een beëindiging van het wurghuurcontract, dat Vlaanderen 1,25 miljoen euro schadevergoeding moet betalen. “Een moeilijke keuze, maar het biedt vooral opportuniteiten. Daarkom kon zich door het slecht onderhandelde huurcontract niet volledig ontplooien. Door dit te herbekijken hebben we de kans over heel Vlaanderen en Brussel bruggen te bouwen tussen Vlamingen met verschillende culturele achtergrond”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet.

Pagina's