Cultuur & Media

Op initiatief van minister-president Kris Peeters en minister van Cultuur Joke Schauvliege, besliste de Vlaamse Regering vandaag om samen met Nederland 340.000 euro vrij te maken voor de verjaardag van het cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Op 17 januari 2015 bestaat dat cultureel verdrag immers precies 20 jaar. Een passende reden voor de Vlaamse en de Nederlandse regeringen om extra aandacht te schenken aan hun culturele samenwerking. Met de viering van die verjaardag willen Vlaanderen en Nederland hun samenwerking nog versterken.
07/02/2014 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag zijn goedkeuring gegeven aan het werkprogramma 2013-2015 met de Duitstalige gemeenschap. Dit werkprogramma geeft uitvoering aan het samenwerkingsakkoord van Vlaanderen met de Duitstalige gemeenschap. Er wordt samengewerkt in onder meer onderwijs, cultuur, media, werkgelegenheid en gezondheidszorg.
06/02/2014 - Joke Schauvliege
Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, een lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet.
06/02/2014 - Joke Schauvliege
Het recent goedgekeurde nieuwe Kunstendecreet is in volle uitvoering. Op voorstel van minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering onlangs ook het ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. Dit besluit bouwt verder op de principes van het nieuwe Kunstendecreet dat gefaseerd in werking zal treden.
03/02/2014 - Cindy Franssen
In het kader van het verkeersveiligheidsbeleid investeert de Vlaamse overheid 64.700 euro in het sociaal-maatschappelijke filmproject ‘Booster’. Momenteel lopen de opnames, de première is voorzien in april/mei 2014. Dit vernam volksvertegenwoordiger Cindy Franssen in een antwoord op haar vraag aan minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits.

Pagina's