Cultuur & Media

14/01/2016 - Caroline Bastiaens
De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden immers overgeheveld naar lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. CD&V heeft zich steeds bezorgd getoond over de impact hiervan op het provinciale cultuuraanbod. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens vroeg de minister van cultuur daarom naar een stand van zaken. Ze stelde verheugd vast dat de subsidiereglementen die vandaag van kracht zijn, ook in 2017 behouden blijven. Tegelijk herhaalde ze haar pleidooi voor een werkbaar personeelskader eens de overheveling definitief zal zijn.
14/01/2016 - Caroline Bastiaens
De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden immers overgeheveld naar lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. CD&V heeft zich steeds bezorgd getoond over de impact hiervan op het provinciale cultuuraanbod. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens vroeg de minister van cultuur daarom naar een stand van zaken. Ze stelde verheugd vast dat de subsidiereglementen die vandaag van kracht zijn, ook in 2017 behouden blijven. Tegelijk herhaalde ze haar pleidooi voor een werkbaar personeelskader eens de overheveling definitief zal zijn.
14/01/2016 - Caroline Bastiaens
De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden immers overgeheveld naar lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. CD&V heeft zich steeds bezorgd getoond over de impact hiervan op het provinciale cultuuraanbod. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens vroeg de minister van cultuur daarom naar een stand van zaken. Ze stelde verheugd vast dat de subsidiereglementen die vandaag van kracht zijn, ook in 2017 behouden blijven. Tegelijk herhaalde ze haar pleidooi voor een werkbaar personeelskader eens de overheveling definitief zal zijn.
21/12/2015 - Karin Brouwers
De Vlaamse regering en de VRT bereikten nog voor Kerstmis een akkoord over de nieuwe beheersovereenkomst. Het blijft de uitdaging om te evolueren naar een slankere, meer wendbare organisatie. Maar de VRT krijgt nu een duidelijk en stabiel kader om haar kernopdrachten te vervullen.
07/10/2015 - Caroline Bastiaens
Fevlado, de federatie van Vlaamse dovenorganisaties, trok enige tijd geleden aan de alarmbel. De ondertiteling van Nederlandstalige programma’s op de commerciële zenders zou tekortschieten. Vlaams Parlementslid Caroline Bastiaens liet de situatie onderzoeken. Conclusie: zowel Medialaan als SBS Belgium doen meer dan wettelijk bepaald en geven aan hun inspanningen naar de toekomst toe aan te houden. De oorzaak van de problemen die Fevlado aankaart, blijken niet bij de commerciële zenders te liggen, maar aan lokale providers of het televisietoestel van de kijkers.

Pagina's