Cultuur & Media

09/09/2015 - Karin Brouwers
Begin deze week lekte de nota uit met denkpistes om van de VRT een nog moderner en efficiënter mediabedrijf te maken binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Een noodzaak, want zonder ingrijpen zou de VRT binnen enkele jaren afstevenen op een tekort van tientallen miljoenen. Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers bevestigt de nood aan een toekomstplan, maar is verontwaardigd over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van diegene die de nota naar buiten bracht, nog voor de raad van bestuur zich erover kon uitspreken.
10/07/2015 - Caroline Bastiaens
Het regeerakkoord voorziet in de invoering van een gereglementeerde boekenprijs om de levensvatbaarheid van de boekensector positief te beïnvloeden. Op 22 juni organiseerde de commissie cultuur een hoorzitting over het voorstel van het Boekenoverleg hieromtrent. Een consensus bleek moeilijk, maar is nu toch gevonden. Om de effecten ervan op de sector en de bibliotheken nauwkeurig te kunnen inschatten, pleit CD&V bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens voor een geleidelijke invoering.
19/06/2015 - Caroline Bastiaens
Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens toont zich erg tevreden nu de Vlaamse minister van cultuur haar suggestie oppikt om de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten en voor Sociaal-Cultureel Werk jaarlijks uit te reiken: “Zeker voor deze minder publiek gekende sectoren is het belangrijk op regelmatige basis een podium te krijgen.”
18/06/2015 - Sonja Claes
Minister Weyts besliste enkele weken geleden eenzijdig om ritueel slachten naar aanleiding van het islamitische Offerfeest enkel nog toe te laten in erkende slachthuizen. Hij zou geen tijdelijke slachtvloeren meer erkennen. Een werkwijze die de voorbije jaren tot tevredenheid van zowel de moslimgemeenschap als de gemeentebesturen werd toegepast, met maximaal respect voor het dierenwelzijn. Noch de moslimgemeenschap, noch de regering werden bij deze beslissing betrokken. Vlaams parlementslid Sonja Claes roept de minister op om zijn beslissing te herzien: “Een dergelijke beslissing over het belangrijkste feest van de moslimgemeenschap zonder consensus en zonder concrete oplossingen voor de slachtcapaciteit die wegvalt, is de chaos zelf creëren.” Ze vraagt de minister om een jaar uitstel en die tijd zinvol te besteden aan overleg en het waarborgen van de nodige capaciteit.
28/05/2015 - Joris Poschet
Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet pleitte deze ochtend in de commissie Media voor een gezamenlijke voorronde voor de Belgische inzending van het Eurosongfestival, met VRT én RTBF. Op dit moment bestaat er een alternerend systeem. Nochtans heeft een gezamenlijke voorronde een aantal voordelen. “Want wat indien Loïc Nottet het Eurosongfestival had gewonnen? Wie zou dan het zangfestival organiseren? Je krijgt wrevel tussen de VRT en de RTBF. Terwijl geen van beiden de kosten van de organisatie alleen kunnen dragen” aldus Poschet.

Pagina's