Cultuur & Media

25/06/2012 - Paul Delva
Na de jongste projectoproep van Toerisme Vlaanderen - waarbij subsidie-aanvragen ingediend konden worden voor de vijf Vlaamse impulsprogramma’s inzake toerisme (waaronder Vlaamse Kunststeden en Brussel, Wereldoorlog I-evenementen,…) - diende de Brusselse toerisme-vzw “VisitBrussels”, voor de eerste maal, een aantal aanvragen in (acht in totaal). Dat vernam Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) na een parlementaire vraag aan de Vlaamse minister voor Toerisme, Geert Bourgeois. Een eindbeslissing over de toekenning van de subsidies werd nog niet genomen. Toch is deze démarche van VisitBrussels een belangrijke doorbraak in de samenwerking tussen beide organisaties, die allebei instaan voor de promotie van onze hoofdstad.
22/06/2012 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering heeft vandaag het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd voor de meerjarige subsidiëring van organisaties die binnen het Kunstendecreet een subsidieaanvraag hebben ingediend. Op basis van de criteria uit het decreet en de beleidsaanbevelingen van de minister krijgen 256 organisaties een meerjarige subsidie van twee tot vier jaar. Het globale subsidiebedrag dat in de begroting 2013 zal worden voorzien, bedraagt 94,5 miljoen euro. Daarbovenop wordt 9,7 miljoen vrijgemaakt voor projectsubsidies die nieuwkomers en vernieuwing kansen moet geven.
20/06/2012 - Peter Van Rompuy
Morgen stemt de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Mede dankzij het wetsvoorstel van CD&V-senator Peter Van Rompuy werd er in het ontwerp speciale aandacht geschonken aan de opzegvergoedingen die mensen moeten betalen wanneer ze hun contract willen beëindigen. Na de stemming in de Kamer kan het ontwerp goedgekeurd worden in de Senaat.
12/06/2012 - Karin Brouwers
Enige tijd terug leek een gerechtelijke uitspraak over de Thomas Cook Travelbox tot gevolg te hebben dat reiskadobons uit de winkelrekken zouden verdwijnen. De rechtszaak werd aangespannen door de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). Later werden door diezelfde VVR ook de reisadvieswebsites onder vuur genomen, en de vrijstellingsregeling met succes aangevochten. Die laatste voorziet een uitzondering op het reisbureaudecreet, waardoor organisaties als OKRA uitstappen voor senioren kunnen organiseren zonder over een erkenning als reisbemiddelaar te beschikken.
02/06/2012 - Joke Schauvliege
De voorbije maanden formuleerden de beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en Erfgoed aan Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege een advies over alle aanvragen voor meerjarige (structurele) subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2013-2014 en 2013-2016.

Pagina's