Cultuur & Media

29/05/2012 - Paul Delva
De kabelmaatschappij Numéricable liet onlangs weten dat Ketnet in bepaalde Brusselse gemeenten (Brussel-Stad, Anderlecht, Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde) niet langer meer beschikbaar zal zijn op de analoge kabel. De Vlaamse parlementsleden Paul Delva (CD&V) en Khadija Zamouri ondervroegen Minister Lieten hierover in de commissie Media van het Parlement. Valt Ketnet dan niet onder de must-carry regeling in Brussel?
25/05/2012 - Johan Verstreken
In juni 2011 heeft de Vlaamse regering de Last Post plechtigheid op de inventaris van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed geplaatst. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam van minister Schauvliege dat er nu een dossier is ingediend bij Unesco om de Last Post plechtigheid op te nemen in het Register van voorbeeldprojecten van de Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. De opname in het Register is wel pas voor ten vroegste 2017.
24/05/2012 - Joke Schauvliege
Reactie van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bij het overlijden van Godfried Lannoo
24/05/2012 - Paul Delva
Op voorstel van Paul Delva (CD&V), Philippe De Coene (sp.a), Lieven Dehandschutter (N-VA), Bart Caron (Groen), Johan Verstreken (CD&V), Yamila Idrissi (sp.a) en Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA), keurde de commissie cultuur in het Vlaams Parlement de wijziging van het decreet van 4 april 2003 voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed.
10/05/2012 - Joke Schauvliege
Op de bijeenkomst van de Raad Cultuur van de Europese Unie vandaag in Brussel heeft Vlaams minister Joke Schauvliege namens België in het debat over Creatief Europa haar steun betuigd aan het voorstel voor een Europese garantiefaciliteit. Die garantieregeling is een soort waarborg bij het Europees Investeringsfonds (EIF) voor leningen die financiële tussenpersonen zoals banken aan culturele en creatieve ondernemers verschaffen.

Pagina's