Cultuur & Media

20/01/2012 - Joke Schauvliege
Cultuur, Jeugd en Onderwijs slaan met Groeien in cultuur handen in elkaar voor sterkere cultuureducatie. Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering vandaag de Conceptnota Cultuureducatie Groeien in cultuur goed. De nota beantwoordt de nood aan meer transversale beleidsaandacht voor cultuureducatie.
17/01/2012 - Joke Schauvliege
Naar aanleiding van het overlijden van pater Phil Bosmans (89) wil Minister Joke Schauvliege het diepste respect uitspreken voor de oprichter en de inspirator van de Bond Zonder Naam in Vlaanderen.
28/12/2011 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Topstukkenlijst van roerend cultureel erfgoed uitgebreid met 52 stukken en 5 verzamelingen. De opname in de Topstukkenlijst betekent onder meer dat de voorwerpen in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie. Onder de nieuwe stukken is er o.a. een unieke kaart van Vlaanderen uit 1540 van Gerard Mercator wiens 500ste geboortedag in 2012 wordt herdacht.
23/12/2011 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering keurde de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten voor de tweede maal principieel goed. Minister Schauvliege: “We behouden de drie categorieën en de maximale geluidsnormen, en hebben op basis van adviezen en overlegmomenten aan het Besluit van 15 juli 2011 een beperkt aantal wijzigingen aangebracht. Het evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade blijft behouden. Bovendien voeren we een sterke administratieve vereenvoudiging door voor cafés, jeugdhuizen, muziekclubs, enz.”
02/12/2011 - Paul Delva
Paul Delva ondervroeg minister Smet over TV Brussel

Pagina's