Cultuur & Media

26/11/2014 - Jos De Meyer
Nog tijdens de huidige regeerperiode zal duidelijk worden of de Doelse kogge gereconstrueerd kan worden en of het haalbaar is om ze in Antwerpen te exposeren, antwoordde minister Bourgeois op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
05/11/2014 - Karin Brouwers
Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers is niet te vinden voor een systeem dat de Vlaming doet betalen voor primeurs van programma’s die de openbare omroep maakt met belastinggeld. Daarmee positioneert CD&V zich duidelijk ten aanzien van het voorstel dat Vlaams mediaminister Gatz recent lanceerde.
07/07/2014 - Joke Schauvliege
Met als baseline 'Kunst in Opdracht - Meer dan object' lanceerde Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege in februari jl. een oproep aan gemotiveerde opdrachtgevers met ambitieuze en vernieuwende plannen voor een kunstopdracht voor de publieke ruimte. Uit 22 inzendingen werden vijf opdrachtgevers gekozen. Zij werden geselecteerd voor het innovatieve potentieel van hun projectvoorstel, de voorbeeldfunctie die ze als opdrachtgever kunnen vervullen en hun openheid naar een niet-traditionele visie op kunst in de (semi-)publieke ruimte.
03/07/2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, stimuleren de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed.
20/06/2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft, na gunstig advies van de expertencommissie, de kermiscultuur en de Memorial Day toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. De lijst telt nu 40 elementen.

Pagina's