Cultuur & Media

19/05/2014 - Joke Schauvliege
Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wordt de Topstukkenlijst uitgebreid met zes objecten en zeven verzamelingen over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een voorlopige opname in de Topstukkenlijst, de eerste stap in de bescherming. De definitieve opname moet binnen de 9 maanden gebeuren. Daarmee zal de Topstukkenlijst 428 individuele stukken en 45 verzamelingen tellen.
19/05/2014 - Joke Schauvliege
In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse Regering vandaag een nieuw pakket van vijf interne maatregelen goedgekeurd, gefinancierd van het Klimaatfonds, bovenop twee maatregelen die in november vorig jaar al werden beslist. In het pakket zit o.m. de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op parkeerterreinen in het Vlaams Gewest, het inzetten van meer energieconsulenten in de landbouw en in de sector van het onroerend erfgoed. “Zoals eerder al gezegd wil de Vlaamse Regering allereerst met eigen, interne ingrepen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Dit nieuw pakket, alles samen een inspanning van 1,5 miljoen euro, onderstreept dat de daad ook bij het woord wordt gevoegd”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
14/05/2014 - Joke Schauvliege
Een professionele acteur in Vlaanderen moet bijklussen om met een leefbaar inkomen te kunnen rondkomen. Dat is een van de vele bevindingen van een onderzoek van de CuDOS-Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent naar de inkomens en sociaal-economische positie van de professionele acteurs dat Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft laten uitvoeren. De Acteursgilde is tevreden dat er eindelijk een wetenschappelijk onderbouwde kijk is op de sociaal-economische situatie van de acteur in Vlaanderen.
12/05/2014 - Joke Schauvliege
De steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen en de vijf Vlaamse provincies krijgen voor de periode 2014-2019 jaarlijks samen 3.446.000 euro werkingsmiddelen voor hun lokaal en regionaal erfgoedbeleid. ”We leggen vanuit Vlaanderen de beleidsprioriteiten, de ruimere doelstellingen, voor het cultureel-erfgoedbeleid vast. Maar het zijn de vijf steden en provincies die in hun meerjarenplan hebben aangegeven hoe zij die vanuit de eigen noden en behoeften zullen realiseren”, zegt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.
30/04/2014 - Joke Schauvliege
Het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid (2012) van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege zet meer gemeenten ertoe aan ondersteuning te vragen om hun cultuurambities in te vullen. Het nieuwe decreet zorgde voor een aangroei van 39 nieuwe erkenningen. Sedert de start van deze regeerperiode in 2009 waren al 34 gemeenten in het decreet ingestapt. Globaal kunnen de LCB-gemeenten samen rekenen op 94,9 miljoen euro.

Pagina's