Cultuur & Media

05/04/2014 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering heeft vandaag het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd voor de meerjarige subsidiëring van organisaties die binnen het Kunstendecreet een subsidieaanvraag hebben ingediend. Op basis van de criteria uit het decreet en de beleidsaanbevelingen van de minister krijgen 67 organisaties een meerjarige subsidie van twee jaar. Het globale subsidiebedrag dat in de begroting 2015 wordt voorzien, bedraagt 8 miljoen euro. Een kleine helft hiervan gaat naar nieuwkomers.
04/04/2014 - Bianca Debaets
Een half jaar na de opening zit Muntpunt zonder geld.
03/04/2014 - Ivo Belet
Alle internetverkeer moet gelijk worden behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging. Het Europees Parlement schaarde zich vandaag met een grote meerderheid achter dit principe bij de stemming van een breder wetgevend pakket dat o.m. ook de afschaffing van roamingkosten (extra kosten voor mobiel bellen en internetten in het buitenland) inhoudt. Europarlementslid Ivo Belet: “Telecomoperatoren en televisiezenders begeven zich steeds meer op elkaars terrein. Daarom moeten we garanties inbouwen om te vermijden dat internetaanbieders het online aanbod uit eigen huis bevoordelen. De nationale ''waakhonden' (in Belgie: het BIPT) moeten erop toezien dat gelijkaardige diensten van concurrerende bedrijven tegen gelijke, faire voorwaarden worden aangeboden."
01/04/2014 - Joke Schauvliege
Met de steun van de drie gemeenschapsministers van Cultuur werd het kandidaatsdossier van "De Belgische Biercultuur" voor de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco gisteren, 31 maart, voor België ingediend. Het kandidaatsdossier "De Belgische Biercultuur" voor de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco werd gisteren 31 maart 2014 door de Duitstalige Gemeenschap voor België ingediend bij het Secretariaat van de Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Parijs.
17/03/2014 - Joke Schauvliege
De Nederlandse en Vlaamse ministers van Cultuur, Jet Bussemaker en Joke Schauvliege, ondertekenden op maandag 17 maart een overeenkomst met Juergen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse. Daarmee is het officieel: Nederland en Vlaanderen zullen zich in 2016 gezamenlijk presenteren als gastland op de belangrijkste internationale vakboekenbeurs. Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren zullen de praktische organisatie van de gastlandpresentatie op zich nemen. Ze ontvangen een belangrijk deel van de benodigde middelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Pagina's