Economie & Financiën

13/09/2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft de tussentijdse conclusies goedgekeurd van de parlementaire onderzoekscommissie die het gebruik van sjoemelsoftware in dieselwagens onder de loep neemt. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), ondervoorzitter van de onderzoekscommissie: “Na de tientallen getuigenissen die we al gehoord hebben, weten we nu helder en klaar wat ons te doen staat: alle achterpoorten moeten dicht en er moeten snel realistische testprocedures komen. ‘Never waste a good crisis’, dat geldt ook bij dit schandaal van de sjoemelsoftware. We moeten dit momentum aangrijpen om druk te blijven zetten en in Europa verder, definitief de weg in te slaan van zero-emissie auto’s.
Erfenissen zijn vaak complex en niet zelden een bron van conflicten. Vaak ontstaat er ook wrevel omtrent het betalen van de successierechten (recent herbenoemd als erfbelasting). Veel heeft te maken met de verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen waarbinnen ook emotioneel-affectieve banden groeien, en de prijzen van roerende en onroerende goederen zitten al jaren in stijgende lijn. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Peter Van Rompuy en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel snijden in een nieuwe conceptnota een aantal pijnpunten aan: “Het is onze bedoeling om het debat aan te wakkeren, zodat we hoognodige veranderingen kunnen doorvoeren en uiteindelijk tot een breed gedragen systeem van erfbelasting kunnen komen.”
De commissie economische en monetaire zaken in het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de nieuwe Europese Prospectuswetgeving die het eenvoudiger moet maken voor bedrijven om geld op te halen bij kandidaat-investeerders. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderhandelt over dit dossier namens de EVP-Fractie. Vandenkendelaere: “In Europa zijn ondernemingen nog te afhankelijk van bankleningen: voor hun financiering rekent 80% van de bedrijven op de banken terwijl slechts 20% geld ophaalt bij investeerders. De prospectusverordening biedt een unieke kans om geld ophalen een flink pak eenvoudiger te maken voor bedrijven - en in het bijzonder KMO’s.
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan een onderzoekscommissie die de ‘Panama Papers’-onthullingen onder de loep zal nemen. De commissie krijgt een breed mandaat en zal een jaar lang onderzoek voeren naar de gaten in de EU-wetgeving inzake ‘witwassen, belastingontduiking en belastingontwijking’.

Pagina's