Economie & Financiën

CD&V-volksvertegenwoordigers Servais Verherstraeten, Roel Deseyn en Eric Van Rompuy steunen minister Van Overtveldt in zijn strijd tegen fiscale fraude. Servais Verherstraeten: “Onze fractie heeft wetsvoorstellen klaar die in lijn liggen met het plan van de minister, alhoewel er toch enkele verschillen zijn.”. Kamerlid Roel Deseyn beaamt dat en voegt toe: “Het gaat zowel om wetsvoorstellen die meer rechtvaardigheid brengen als wetsvoorstellen die de belastingadministratie toelaten om efficiënter de belastingen te innen en fraude te bestrijden.”. Op een aantal vlakken verschillen de voorstellen van CD&V met de plannen van Van Overtveldt. “Het beloven alvast boeiende debatten te worden in de commissie Financiën.” vult Kamerlid Eric Van Rompuy aan. “We zagen al veel plannen de revue passeren, we hopen dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt.”.
03/12/2015 - Nathalie Muylle
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) verkoos vandaag de meest ondernemingsgezinde politici van het land. Het NSZ deed een enquête onder haar 40.000 leden met de vraag welk voorstel ze zo spoedig mogelijk gerealiseerd willen zien. De naam van het parlementslid en zijn of haar partij werden daarbij niet vermeld. De leden van het NSZ zetten het wetsvoorstel om ‘het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) te verbeteren’ op plaats 2. Dat voorstel kwam van CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, die daarmee knap zilver haalt.
02/12/2015 - Koen Van den Heuvel
De Vlaamse Regering stelde het GRUP Strategisch Gebied rond Brussel definitief vast. Dat neemt niet weg dat de zorg blijft voor het mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van de handelskernen in de directe omgeving van het project. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel koppelt het dossier aan een nieuw decreet handelsvestigingsbeleid: “UPlace werd 10 jaar geleden opgestart. Intussen besliste Vlaanderen vooral in te zetten op het versterken van haar plaatselijke winkelkernen. Verleden en toekomst doorkruisen elkaar in dit dossier. Dat moeten we voortaan absoluut vermijden.”
02/12/2015 - Koen Van den Heuvel
De Vlaamse Regering stelde het GRUP Strategisch Gebied rond Brussel definitief vast. Dat neemt niet weg dat de zorg blijft voor het mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van de handelskernen in de directe omgeving van het project. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel koppelt het dossier aan een nieuw decreet handelsvestigingsbeleid: “UPlace werd 10 jaar geleden opgestart. Intussen besliste Vlaanderen vooral in te zetten op het versterken van haar plaatselijke winkelkernen. Verleden en toekomst doorkruisen elkaar in dit dossier. Dat moeten we voortaan absoluut vermijden.”
De bijzondere commissie inzake tax rulings (TAXE) stelt in haar verslag dat vandaag door het Europees Parlement werd aangenomen dat lidstaten in een race to the bottom verwikkeld zijn om grote multinationals aan te trekken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de bijzondere commissie: “De wedloop tussen Europese lidstaten om grote bedrijven aan te trekken met fiscale snoepjes heeft ertoe geleid dat multinationals tot 30% minder vennootschapsbelasting betalen dan lokale kmo's."

Pagina's