Economie & Financiën

Het Europees Parlement wil dat de bescherming van de geografische herkomst van landbouwproducten ook geldt voor lokaal geproduceerde goederen en handwerk waar traditionele kennis aan te pas komt. De bescherming bestaat al voor voeding en landbouwproducten zoals Geraardsbergse mattentaarten, potjesvlees van de Westhoek of de Gentse azalea. " Consumenten zijn meer en meer op zoek naar authenticiteit en eerlijke producten. Daarom kan dergelijke bescherming voor de geografische aanduiding van een product, ook als dat niet agrarisch is, een commercieel voordeel opleveren. Het gaat bij voorbeeld om Belgische blauwsteen of het aardappelmesje uit Solingen met het gekende molentje," zegt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere.
De Europese Raad van Ministers van Financiën sloot vandaag een akkoord over het automatisch uitwisselen van informatie tussen de EU-lidstaten over tax rulings. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie economische en monetaire zaken: "Tax rulings kunnen een belangrijk instrument zijn om rechtszekerheid te creëren voor bedrijven. Maar de weinig transparante wijze waarop de lidstaten deze rulings gebruikten, was bijna een vrijgeleide voor belastingontwijking door bedrijven en voor schadelijke belastingconcurrentie tussen lidstaten."
30/09/2015 - Koen Van den Heuvel
De Vlaamse centen zijn in goede handen
De Europese Commissie heeft vandaag een eerste reeks maatregelen voorgesteld uit haar Actieplan om de kapitaalmarkt in de EU verder te verdiepen en beter te integreren om de vrije beweging van kapitaal in de interne markt te bevorderen. In de praktijk moet dit bedrijven, in het bijzonder kmo's, en langetermijnprojecten zoals infrastructuurprojecten, toelaten om gemakkelijker financiering aan te trekken op de kapitaalmarkten. De eerste wetgevende voorstellen die vandaag werden gepubliceerd omvatten nieuwe en heldere regels voor het herverpakken van kredieten (zgn. Securitisatie) en het aanpassen van de voorzorgsregels inzake kapitaalbuffers voor de verzekeringssector zodat investeren in infrastructuurprojecten eenvoudiger wordt.
17/09/2015 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer: “Op de site “de zaat”, de ex-terreinen van de Boelwerf in Temse, staat het monument “de Zaatman”, een blijvende hulde aan de Vlaamse scheepsbouwers. Het monument is een realisatie van de vzw de zaatman. Op 29 oktober 2015 zal het tien jaar geleden zijn dat het beeld plechtig werd ingehuldigd en dat “jubileum” wordt dit jaar op 29 oktober herdacht.”

Pagina's