Economie & Financiën

Straks beginnen in Gent 106 studenten aan hun academiejaar als student-ondernemer. Dankzij de Student Ghentrepreneur-startersportefeuille krijgen ze een duw in de rug om hun zaak van de grond te krijgen. En zo zijn er nog veel meer, in heel Europa. Maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Net daarom dienen lidstaten een duidelijk kader voor student-ondernemers te scheppen. Dat stelt het Europees Parlement in een resolutie die met grote meerderheid is goedgekeurd. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) schreef mee aan de tekst en benadrukt dat het geven van kansen, ook tweede kansen, aan jonge ondernemers cruciaal is in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Vandenkendelaere: "Het heeft geen zin miljardenfondsen op te richten om investeringen aan te zwengelen zonder te investeren in ondernemingszin. Er moet dringend een aangepast, flexibel kader voor student-ondernemers komen. Sommige universiteiten en hogescholen in Vlaanderen hebben al uitgewerkte statuten voor student-ondernemers. Zo krijgen ze administratieve ondersteuning en worden student-ondernemers toegelaten hun examens te spreiden, net zoals topsporters. Vlaanderen kan daarbij als piloot functioneren. Programma's zoals Erasmus+ moeten nadien de bal binnenkoppen, want wie vandaag onderneemt, doet dat immers bij uitstek over de grenzen heen.
14/07/2015 - Roel Deseyn
De minister van Financiën zal onderzoeken of het mogelijk is om zijn ‘genaderecht’ over te dragen aan de fiscale bemiddelingsdienst. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de bevoegde minister. Vandaag kan een minister van Financiën immers belastingverhogingen of boetes die zijn opgelegd aan de belastingplichtige, verminderen of kwijtschelden.
Het Europees Parlement schaart zich achter het verderzetten van de onderhandelingen over een mogelijk handelsverdrag met de VS (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership), op voorwaarde dat niet geraakt wordt aan het recht van de Europese overheden om onze hoge arbeidsvoorwaarden, milieunormen en consumentenbescherming te garanderen en uit te bouwen
02/07/2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil dat de regering de Belgische Mededigingsautoriteit meer macht en middelen geeft om sneller en harder te kunnen optreden tegen ongeoorloofde prijsafspraken. Zij ondervroeg hierover minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters in de plenaire vergadering van de Kamer.
26/06/2015 - Roel Deseyn
CD&V-Kamerlid Roel Deseyn heeft reeds contact opgenomen met de fiscale administratie in verband met de rubriek ‘optimaliseren’, die inderdaad verdwenen is. De aanleiding hiervoor zijn de nieuwe berekeningsmodellen die ingesteld moeten worden omwille van de zesde staatshervorming. Er moeten zowel rubrieken voor de Federale als voor de gewestelijke materies worden voorzien. ‘Ondertussen heb ik van de administratie vernomen dat zij een oplossing proberen uit te werken.’, zegt Deseyn.

Pagina's