Economie & Financiën

Het Europees Parlement keurt vanavond het akkoord met de Raad goed over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Het Europees Parlement is er, onder leiding van EVP-onderhandelaars, in geslaagd een flink deel van de middelen voor Horizon 2020 (Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling) en Connecting Europe Facility (CEF, infrastructuurprojecten) te vrijwaren. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische zaken: "Uiteraard zou ik liefst gezien hebben dat de Horizon 2020 en CEF-budgetten volledig gespaard bleven, maar het is alvast de grote verdienste van het Europees Parlement dat er 1 miljard euro extra gevrijwaard wordt voor deze belangrijke programma's. Het was zoeken naar het moeilijke evenwicht tussen een snelle lancering van EFSI dat het reële potentieel heeft om de privé-investeringen en dus de Europese economie aan te zwengelen, en het vermijden dat de Horizon 2020 en CEF programma's uitgehold worden."
"Door de onthullingen in de Luxleaks-affaire klinkt de roep om belastingontwijking door multinationals aan te pakken luider dan ooit. We moeten deze kans grijpen om ambitieuze stappen vooruit te zetten. Daarom moet de Commissie sneller komen met haar vernieuwde voorstel voor een gemeenschappelijke basis voor de vennootschapsbelasting van multinationale ondernemingen. Ten laatste eind 2015 moet dit echt op tafel liggen." Dit zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische en monetaire zaken, naar aanleiding van het debat vanavond in het Europees Parlement over het actieplan voor een billijker en efficiënter stelsel van vennootschapsbelasting, dat eurocommissarissen Dombrovskis en Moscovici eerder deze week voorstelden.
Vandaag heeft de Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een rapport voorgesteld met voorstellen om de economische en monetaire unie af te werken in het komende decennium. Juncker schreef het verslag "Completing Europe's Economic and Monetary Union" samen met de Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de Voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem, de Voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi en de Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz.
17/06/2015 - Ivo Belet
Het Europees parlement wil dat er in de EU een totaal verbod komt op het klonen van dieren alsook op het verhandelen en importeren van levensmiddelen van kloondieren en hun nakomelingen. De bevoegde commissie voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft dat vanmiddag beslist. Met deze stemming verscherpt het Parlement het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een verbod op het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden.
De commissie economische zaken van het Europees Parlement maakte vandaag de balans op van het 'Economische Governance Kader'. Binnen dit framework coördineren de lidstaten hun begrotings- en economisch beleid. Het kader werd de laatste jaren versterkt door de zogenaamde two-pack- en six-packwetten nadat de crisis een aantal fundamentele zwaktes had blootgelegd.

Pagina's